Брой 19 (1531), 26-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Външната търговия на Виетнам през 2017 година


Според данни на Министерството на промишлеността и търговията на Виетнам, външнотърговското салдо на страната в края на 2017 г. е положително и е постигнато увеличаване на търговския излишък.

Оповестените данни за обема на износа и вноса на страната, както и за търговския излишък през 2017 година, са за общ външнотърговски оборот от 425,1  млрд. щ. дол. и положително търговско салдо от 2,91 млрд. щ. дол., което, в сравнение с края на 2016 година, се е увеличило с 410 млн. щ. дол.

Според официалната статистика на управление „Митници“ на Виетнам, износът на Виетнам през 2017 г. е достигнал 214,0 млрд. щ. дол., което представлява 21% ръст в сравнение с 2016 година.

Общият обем на вноса на Виетнам през 2017 г. се е увеличил с 21,2% спрямо 2016 г. и е достигнал 211,1 млрд. щ. дол., което допринесло за рекордния търговски излишък от 2,91 млрд. щ. дол.

Постигнатите високи добри резултати във външната търговия на Виетнам са в резултат от предприетите от правителството на страната през последните няколко години търговски инициативи, които допринесоха за надминаване на поставените цели за обем на вноса и износа и за постигане на търговски излишък.

По данни на Министерството на планирането и инвестициите, делът на чуждите инвеститори в общия външнотърговски стокооборот на Виетнам е 65,52% или 278,56 млрд. щ. дол.

Суровият петрол, който през дълъг период от време беше водещ продукт в износа на Виетнам,  отсъства от списъка на десетте най-много изнасяни стоки през 2017 година.

Мобилните телефони и резервните части за тях са на първо място в този списък с общ износ на стойност 45,27 милиарда щатски долара, следвани от текстил и облекло за 26,04 милиарда щатски долара, компютри и компоненти за тях - 25,94 млрд. щ. дол., обувки - 14,65 млрд. щ. дол.

Виетнам постоянно разширява външните си пазари и през 2017 година е изнесъл стоки за повече от 200 дестинации по целия свят.

Тридесет от основните пазари на Виетнам правят поотделно годишен оборот на внос от Виетнам за повече от 1 милиард щатски долара.

За увеличаването на външнотърговския стокооборот на Виетнам, до голяма степен допринесоха подписаните напоследък с много страни споразумения за свободна търговия.

Например, износът за страните от АСЕАН нарасна с 24,3% на годишна база до 21,7 млрд. щ. дол., а износът за Китай се увеличи с 60.6% до 35,3 млрд. щ. дол.

 

Изготвил: Олег Маринов, Ръководител на СТИВ -Хошимин

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Главният секретар на БТПП участва в разговори с Ръководството на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към ОИСР
За българския бизнес е от голямо значение членството на страната ни в ОИСР Още
Нови идеи за стартиране на бизнес и осигуряване на инвестиционна подкрепа на жените предприемачи
Създадена е он-лайн обучителна платформа на база модули, предназначени за жени предприемачи и жени бизнес ангели Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Проект популяризира трансгранично културно наследство Румъния-България, древни култури и традиционни занаяти
По линия на програма Interreg V – A Румъния-България, финансирана от ЕС Още
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Проект на нов закон за ВиК отрасъла с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията
Предлага Министерството на регионалното развитие и благоустройството Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
България е на 30-то място в света в Индекса за екологична ефективност 2018
Индексът се изготвя на всеки две години от Йейлския и Колумбийския университет Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Външната търговия на Виетнам през 2017 година
Страната разширява външните си пазари и изнася стоки за повече от 200 дестинации по целия свят Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Процедури на ЕК срещу България за установяване на нарушение от месец януари 2018 г.
Целят да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство