Брой 19 (1531), 26-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Главният секретар на БТПП участва в разговори с Ръководството на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към ОИСР

В рамките на разговорите, проведени с Ръководството на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към ОИСР (BIAC) в Будапеща, в които участие взеха Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, и Никола Зикатанов, заместник-председател на АИКБ, бе представена официалната позиция на организацията по повод новопостъпилите искания за членство на страни от Европа и Латинска Америка в ОИСР, и в частност кандидатурата на България.

Ръководството на BIAC изрази положително становище относно членството на България в ОИСР като бе акцентирано, че организацията приветства интереса за участие в ОИСР на нови страни като възможност за допълнително разширяване на въздействието на установените добри практики за управлението на пазара.

По време на срещата бе обсъдено, че процесът на присъединяване трябва да насърчи държавите да подобрят своята бизнес среда и да се ангажират с необходимите реформи, като одобрението на кандидатурите ще се извършва на базата на индивидуален подход и според Присъединителната пътна карта.

НОВИНИ ОТ БТПП
Главният секретар на БТПП участва в разговори с Ръководството на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към ОИСР
За българския бизнес е от голямо значение членството на страната ни в ОИСР Още
Нови идеи за стартиране на бизнес и осигуряване на инвестиционна подкрепа на жените предприемачи
Създадена е он-лайн обучителна платформа на база модули, предназначени за жени предприемачи и жени бизнес ангели Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Проект популяризира трансгранично културно наследство Румъния-България, древни култури и традиционни занаяти
По линия на програма Interreg V – A Румъния-България, финансирана от ЕС Още
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Проект на нов закон за ВиК отрасъла с работно заглавие Закон за водоснабдяването и канализацията
Предлага Министерството на регионалното развитие и благоустройството Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
България е на 30-то място в света в Индекса за екологична ефективност 2018
Индексът се изготвя на всеки две години от Йейлския и Колумбийския университет Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Външната търговия на Виетнам през 2017 година
Страната разширява външните си пазари и изнася стоки за повече от 200 дестинации по целия свят Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Процедури на ЕК срещу България за установяване на нарушение от месец януари 2018 г.
Целят да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство