Брой 164 (924), 26-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подкрепя приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове


БТПП  подкрепя приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, одобрен на заседание на Министерски съвет днес, и е удовлетворена, че са получили правна регламентация нейните предложения за усъвършенстване на правната процедура и техника:

Законопроектът гарантира  извършването на задължителната предварителна и последваща оценка на въздействие на новите нормативни актове, както и на измененията и допълненията в  действащи актове, като методологията за тази оценка ще бъде разписана в подзаконови нормативни актове, приети от Министерски съвет.  

Междувременно в последните месеци бяха разработени от междуведомствена работна група  и публикувани за обществено обсъждане важни документи в тази област като Концепция за практическо въвеждане на оценката на въздействието на законодателството в нормотворческата дейност на Народното събрание и Министерски  съвет на РБългария и Ръководство за изготвяне на оценка за въздействието на законодателството.  Тези документи са изключително полезна предпоставка относно методологията за извършване на предварителната и последваща оценка на въздействието.

БТПП изразява надежда, че законопроектът ще бъде приет в кратки срокове от Народното събрание, а също и практически приложен.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове
Въвежда се предварителна и последваща оценка на въздействието в законодателния процес Още
Делегация на търговско-промишлените палати на Букурещ и Прахова ще посети страната ни
Очакват се представители на румънски фирми от секторите: винопроизводство, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конкурс „Eвропейски изобретател” за 2016 г.
Европейското патентно ведомство отвори процедурата по набиране на предложения за участие в конкурса Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Влезе в сила Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
Въвежда се ясен регламент за категоризацията на туристическите обекти Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Утвърдени са образци на заявления за преизчисляване на отпуснатите с намален индивидуален коефициент пенсии
Във връзка с промените в осигурителното законодателство, приети със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.) Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Световната търговия отчете най-големия си спад за последните шест години
Обемът на търговията се е понижил с 0,5% през второто тримесечие Още