Брой 164 (924), 26-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство EEN


ЕNTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 8117 505, 8117 515

26.08.15.01 СЛОВАКИЯ
Словашки производител на импрегнирани дървени материали за дома търси дистрибутори в ЕС.
Валидна до: 26/08/2016

26.08.15.02 ГЕРМАНИЯ
Немска фирма, специализирана в доставката на материали, производство и пакетиране на чай и билки се интересува от намиране на нови партньори. Фирмата търси търговски посреднически услуги (дистрибутори) и партньори за започване на съвместна дейност.
Валидна до: 26/08/2016

26.08.15.03 ФРАНЦИЯ
Френска фирма, специализирана в производството на шампанско търси дистрибутори на вино.
Валидна до: 26/08/2016

26.08.15.04 ХОЛАНДИЯ
Холандска фирма търси производители и търговски представители, специализирани в производство на готови за носене облекла и оцветяване на платове.
Валидна до: 26/08/2016

26.08.15.05 ЮЖНА КОРЕЯ
Южнокорейски производител на преносимa йонизирана минерална вода търси агенти / дистрибутори в Европа.
Валидна до: 26/08/2016

26.08.15.06 ПОЛША
Полска компания, специализирана в дистрибуцията на комплексно оборудване (също продукти за почистване) за хотели, ресторанти, кетъринг фирми търсят нови партньори - дистрибутори и агенти в чужбина.
Валидна до: 26/08/2016

26.08.15.07 ГЪРЦИЯ
Гръцка компания, специализирана в производството и дистрибуцията на пазара на маслиново масло и зехтин вид екстра върджин, търси нови пазари.
Валидна до: 26/08/2016

26.08.15.08 РУМЪНИЯ
Румънски производител на керамични плочки търси дистрибутори.
Валидна до: 26/08/2016

26.08.15.09 ЮЖНА КОРЕЯ
Южнокорейски производител на градинарски инструменти търси дистрибутори в Европа.
Валидна до: 26/08/2016

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове
Въвежда се предварителна и последваща оценка на въздействието в законодателния процес Още
Делегация на търговско-промишлените палати на Букурещ и Прахова ще посети страната ни
Очакват се представители на румънски фирми от секторите: винопроизводство, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конкурс „Eвропейски изобретател” за 2016 г.
Европейското патентно ведомство отвори процедурата по набиране на предложения за участие в конкурса Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Влезе в сила Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
Въвежда се ясен регламент за категоризацията на туристическите обекти Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Утвърдени са образци на заявления за преизчисляване на отпуснатите с намален индивидуален коефициент пенсии
Във връзка с промените в осигурителното законодателство, приети със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.) Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Световната търговия отчете най-големия си спад за последните шест години
Обемът на търговията се е понижил с 0,5% през второто тримесечие Още