Брой 164 (924), 26-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Конкурс „Eвропейски изобретател” за 2016 г.

Европейското патентно ведомство отвори процедурата по набиране на предложения за участие в конкурса „Европейски изобретател” за 2016 г. Той ще се проведе на 9 юни 2016 г. в Лисабон за единадесети пореден път.
Категориите, в които ще се състезават кандидатите, са традиционните пет:

  • Промишленост -  изобретатели от големи европейски предприятия, защитили като изобретение значими и успешни технологии;
  • Малки и средни предприятия /МСП/ – изобретатели от МСП със значими изобретения;
  • Научни изследвания – за водещи изобретатели, работещи в европейски университети и научноизследователски организации;
  • Цялостен принос  - европейски изобретатели с дългогодишен принос в определена техническа област;
  • Държави извън Европа – изобретатели, които не са от европейски страни.

Минималното изискване за участие в конкурса е кандидатът да е изобретател по действащ европейски патент. Задължително се разглежда икономическият и социалният ефект от изобретението.

Предложенията  за номиниране могат да се изпращат чрез:

-  попълване на образец онлайн чрез www.epo.org ;
-  изпращане на сканирания попълнен образец по е-поща на адрес: european-inventor@epo.org ;
-  изпращане на попълнения образец по пощата на адрес: European Inventor Award, c/o European Patent Office,
80298 MunichGermany .

Крайният срок за изпращане на предложенията е: 14 октомври 2015 г. Образецът се попълва на английски, немски или френски език. 

За повече информация вижте: www.epo.org/european-inventor

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове
Въвежда се предварителна и последваща оценка на въздействието в законодателния процес Още
Делегация на търговско-промишлените палати на Букурещ и Прахова ще посети страната ни
Очакват се представители на румънски фирми от секторите: винопроизводство, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конкурс „Eвропейски изобретател” за 2016 г.
Европейското патентно ведомство отвори процедурата по набиране на предложения за участие в конкурса Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Влезе в сила Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
Въвежда се ясен регламент за категоризацията на туристическите обекти Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Утвърдени са образци на заявления за преизчисляване на отпуснатите с намален индивидуален коефициент пенсии
Във връзка с промените в осигурителното законодателство, приети със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.) Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Световната търговия отчете най-големия си спад за последните шест години
Обемът на търговията се е понижил с 0,5% през второто тримесечие Още