Брой 164 (924), 26-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ

Световната търговия отчете най-големия си спад за последните шест години


През първата половина на годината световната търговия е отбелязала най-голямото си свиване от финансовата криза насам, сочат последни данни, цитирани от Financial Times.

Обемът на световната търговия се е понижил с 0,5% през трите месеца до юни спрямо първото тримесечие, заяви нидерландското Bureau for Economic Policy Analysis, което публикува доклада World Trade Monitor.

Икономистите в организацията ревизират и резултатите за първото тримесечие и обявяват свиване от 1,5%, поради което резултатите от първата половина на 2015 г. се оказват най-лошите досега от срива на световната търговия през 2009 г. веднага след финансовата криза.

Според данните в World Trade Monitor световната търговия отчита ръст от 2% през юни, но авторите предупреждават, че месечните цифри са волатилни и резултатите в дългосрочен план разкриват по-точен модел.

Тези цифри допълват мрачните резултати в световната търговия през последните години и се отклоняват от старото правило, при което търговията расте с двойно по-бързо темпо от световната икономика в резултат на това, което някои наричат хиперглобализация.

През трите месеца до юни световната търговия е нараснала само с 1,1% спрямо миналата година, сочат новите данни. Международният валутен фонд (МВФ) очаква световната икономика да се разрасне с 3,5% през тази година.

 „Отчитаме нищожни първи шест месеца на 2015 г.“, казва Робърт Купман, главен икономист в Световната търговска организация, която предвижда ръст от 3,3% на обема на световната търговия през тази година, но вероятно ще намали тази оценка през следващите седмици.

Голяма част от забавянето на световната търговия през тази година се дължи на спрялото възстановяване в Европа, както и на забавящата се икономика в Китай, казва Купман.

„Двигателят на растежа“ на световната икономика от известно време действа сякаш има грешка в механизма, като „добрият растеж в някои страни се компенсира от слабия такъв в други“.

Очевидно обаче има структурна промяна, която се случва в момента в световната икономика, казва той, което означава, че забавянето на световната търговия вероятно ще продължи известно време.

Опитът на Китай да промени икономиката си от експортно насочена към задвижена от вътрешното потребление има структурни последици за световната търговия, допълва Купман.

Същото се случва и с променящата се енергийна динамика в САЩ, която се превръща в нетен износител на енергия, и с модела на производителите, решили да намалят глобалните си вериги за доставки и да доближат производството си по-близо до дома.

„Глобалната икономика преминава през корекция и това се вижда най-вече от търговията“, казва Купман.

Забавянето в световната търговия накара някои анализатори да твърдят, че глобализацията е достигнала пика си, а технологичните иновации, като 3D принтирането, създават още повече разриви.

Но дори да е достигнала максимума си, няма признаци, че глобализацията е тръгнала в обратна посока, казва Купман.

Макар че ръстът в търговията се забавя в „следването на световния БВП“, той остава стабилен като част от световната икономика, а износът на стоки отговаря за една трета от световното производство, измерено при постоянни цени от 2005 г.

Източник: Investor.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове
Въвежда се предварителна и последваща оценка на въздействието в законодателния процес Още
Делегация на търговско-промишлените палати на Букурещ и Прахова ще посети страната ни
Очакват се представители на румънски фирми от секторите: винопроизводство, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конкурс „Eвропейски изобретател” за 2016 г.
Европейското патентно ведомство отвори процедурата по набиране на предложения за участие в конкурса Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Влезе в сила Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
Въвежда се ясен регламент за категоризацията на туристическите обекти Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Утвърдени са образци на заявления за преизчисляване на отпуснатите с намален индивидуален коефициент пенсии
Във връзка с промените в осигурителното законодателство, приети със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.) Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Световната търговия отчете най-големия си спад за последните шест години
Обемът на търговията се е понижил с 0,5% през второто тримесечие Още