Брой 250 (1010), 28-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в кръгла маса „Реформа за сигурност и безопасност“

Румяна Бъчварова, министър на вътрешните работи, участва в Национална кръгла маса „Реформа за сигурност и безопасност“, организирана от Синдикалната федерация на служителите на МВР (СФСМВР). На срещата присъства и председателят на БТПП Цветан Симеонов и Димитър Манолов, председател на КТ „Подкрепа“.

Синдикалната федерация на служителите на МВР представи становище за процеса на реформиране на Министерството  и изготвяне на визия и дългосрочна стратегия за реформа и развитие.

БТПП ще се запознае внимателно и детайлно със представените становища, изхождайки от принципното виждане, че българският бизнес се нуждае от възможно най-висока степен на сигурност. А това може да се постигне чрез сериозна и решителна реформа в МВР. Палатата подкрепя изцяло прозрачността, с която започва обсъждането на реформата, и дефинираните цели за добре работеща институция, с по-висока ефективност.

БТПП счита за крайно твърдението, посочено в становището на Фондация „Общество и сигурност“, че „Доверието на гражданите в институцията МВР е сринато“ и че „от страна на политическото ръководство на МВР не се демонстрира никаква воля и желание за взаимодействие с граждански и юридически лица и за осъществяване на граждански контрол”, защото самият факт на организиране на срещата е доказателство за обратното.

И в момента има служители на Министерството, които съвестно изпълняват своите задължения, стриктно спазват закона и проявяват необходима бдителност. В този смисъл не бива да се отричат постиженията на Министерството, но в същото време не бива и да се задоволяваме с постигнатото, а трябва да се върви към реформи.

БТПП със своята юридическа и аналитична експертиза ще разгледа внимателно всяко конкретно предложение в посока реформиране на Министерството и ще даде своята позиция от гледна точка на постигане на крайната цел – ефективност на работата на МВР и сигурност за българския бизнес.

Предложенията от страна на членовете на БТПП ще бъдат внимателно разгледани, преценени и взети под внимание при изготвяне на окончателното становище на  Палатата за реформата.

Приложения:

Становище на Синдикалната федерация на служителите на МВР

Становище на Фондация „Общество и сигурност”

Реформата в МВР: Различните подходи

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в кръгла маса „Реформа за сигурност и безопасност“
БТПП ще подготви позиция за повишаване ефективността на работата на МВР и сигурност за българския бизнес Още
Нови членове на Палатата
СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ
Променят се националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
Като общ очакван резултат от прилагането им се очаква намаляване на разходите за счетоводни и консултантски услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия
Превръщане на концепцията в практически приложима алтернатива на бъдещото строителство на нови сгради в България Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Инициативи на правителството на Египет за възстановяване на туристическия сектор на страната и възможности за участие от България
Възможности за сключване на дългосрочни споразумения и договаряне на преференциални цени за разнообразни пакети от услуги Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕK със съдействието на Европейската инвестиционна банка публикува ръководство за специалисти в сферата на европейските структурни и инвестиционни фондове
Избягване на най-често допусканите грешки в обществените поръчки по проекти, съфинансирани от ЕС Още