Брой 250 (1010), 28-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Инициативи на правителството на Египет за възстановяване на туристическия сектор на страната и възможности за участие от България


Пламен Василев, ръководител СТИВ - Кайро, изпрати в БТПП информация относно туристическия сектор на Египет.

В условия на нестабилни макроикономически показатели и очертаващ се спад от постъпления от туристическия сектор и целия широк набор от обслужващи го дейности, правителството на Египет разглежда като един от своите основни приоритети възвръщането на атрактивността на Египет като дестинация за отдих и почивка.

При създалата се ситуация на ниски нива на посещения с цел туризъм и значително освободена леглова база по хотелите, местните туроператори и собственици на комплекси са склонни на сключване на договори и предлагане на изключително изгодни оферти за нови туристически групи. Моментът е подходящ за сключване на дългосрочни споразумения при отчитане на особеностите на средата за сигурност и договаряне на преференциални цени за разнообразни пакети от услуги.

Пълната информация на СТИВ – Кайро ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в кръгла маса „Реформа за сигурност и безопасност“
БТПП ще подготви позиция за повишаване ефективността на работата на МВР и сигурност за българския бизнес Още
Нови членове на Палатата
СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ
Променят се националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
Като общ очакван резултат от прилагането им се очаква намаляване на разходите за счетоводни и консултантски услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия
Превръщане на концепцията в практически приложима алтернатива на бъдещото строителство на нови сгради в България Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Инициативи на правителството на Египет за възстановяване на туристическия сектор на страната и възможности за участие от България
Възможности за сключване на дългосрочни споразумения и договаряне на преференциални цени за разнообразни пакети от услуги Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕK със съдействието на Европейската инвестиционна банка публикува ръководство за специалисти в сферата на европейските структурни и инвестиционни фондове
Избягване на най-често допусканите грешки в обществените поръчки по проекти, съфинансирани от ЕС Още