Брой 250 (1010), 28-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нови членове на Палатата

Наименование

Дейност

Асоциирани членове

АГАРТА-БУКАРА ЕООД

Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн

ЕВРОПОЛИМЕР ООД

Производство на маркучи за капково напояване; търговия на едро с градински маркучи и маркучи за бита

ЕТИО ЛИНК ЕООД

Търговия на едро с пластмасови форми за бетонови плочки и настилки

КАЛИНОВИ-КОНСУЛТ ООД

Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване

ПЛАСТ КОЛЕКТ ООД

Рециклиране на сортирани отпадъци; производство на изделия от пластмаси; търговия на едро с химични вещества и продукти

СИ АДРИА ЕООД

Търговия на едро със захарни изделия

ФИЛКО 1 ЕООД

Производство на метални шкафове; производство на магазинно оборудване; производство на солариуми

ШОКОЛАЙФ ЕООД

Износ на суровини за хранителната промишленост

Допълнителна информация - както за новите, така и за всички
членове на БТПП, може да намерите на Интернет сайта
на Палатата www.bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в кръгла маса „Реформа за сигурност и безопасност“
БТПП ще подготви позиция за повишаване ефективността на работата на МВР и сигурност за българския бизнес Още
Нови членове на Палатата
СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ
Променят се националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
Като общ очакван резултат от прилагането им се очаква намаляване на разходите за счетоводни и консултантски услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия
Превръщане на концепцията в практически приложима алтернатива на бъдещото строителство на нови сгради в България Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Инициативи на правителството на Египет за възстановяване на туристическия сектор на страната и възможности за участие от България
Възможности за сключване на дългосрочни споразумения и договаряне на преференциални цени за разнообразни пакети от услуги Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕK със съдействието на Европейската инвестиционна банка публикува ръководство за специалисти в сферата на европейските структурни и инвестиционни фондове
Избягване на най-често допусканите грешки в обществените поръчки по проекти, съфинансирани от ЕС Още