Брой 168 (425), 29-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП и Съюз „Произведено в България" с общи виждания за насърчаване на родното производство


Пламен Грозданов – изпълнителен директор на Съюз „Произведено в България”, посети БТПП и разговаря с председателя на Палатата Цветан Симеонов.

На срещата бе обсъдено състоянието на икономиката  в страната през последните месеци,  развитието на тристранния диалог и необходимостта от неговата по-активна роля в стопанския живот на страната.

Дискутирани бяха въпроси, свързани с осигуряването  на по-бърз и лесен достъп на българските производители до вътрешния и международния пазар. Ръководителите на двете работодателски организации се обединиха около тезата, че дейността на Комисията за защита на конкуренцията като специализиран държавен орган следва активно да защитава интересите на българските фирми на пазара и да следи за нелоялни практики в отношенията между търговци и производители.

Обсъдено бе и двустранното сътрудничество при организиране на изложения на български производители.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Съюз „Произведено в България" с общи виждания за насърчаване на родното производство
Двете организации ще си партнират при провеждане на изложения на български производители Още
Предстои семинар по проблематиката на обществените поръчки
Ще бъдат разгледани актуални моменти от практиката на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, с особен акцент върху очакваните промени в ЗОП Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП – Враца запознава фирмите с бизнес възможностите в българо-румънския трансграничен регион
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
ЗАО "Липецкое станкостроительное предприятие" предлага най-новата си производствена гама на Техническия панаир в Пловдив
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
От 9 до 20 септември Фонд „Земеделие” ще приема проекти по общински мерки 321 и 322 на ПРСР
През септември ще приемат документи и по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" Още
Включете се в проучване на критичните места при изпълнението на европроекти
Анализът на отговорите ще послужи за идентифициране на трудностите в процеса на изпълнение на проектите Още
Актуализирани са правилата за допустимост на разходите по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Целта е да бъде опростена отчетността по програмата, което да допринесе за по-бързото и ефективно усвояване на средствата от структурните фондове на ЕС Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Одобриха екооценката за изграждането на газопровод „Южен поток” на територията на България
Решението съдържа над петдесет защитни мерки и десетки условия за опазването на околната среда Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП