Брой 168 (425), 29-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Включете се в проучване на критичните места при изпълнението на европроекти


Областен информационен център – София организира национална кампания под мотото „Научени уроци“. Мащабното проучване цели да установи къде са критичните места при изпълнението на проекти, финансирани със средства от европейските фондове.

За да участвате, е необходимо да попълните приложената по-долу анкетна карта.

Анализът на отговорите ще послужи за идентифициране на трудностите в процеса на изпълнение на проектите. Като втора стъпка от тази инициатива ще бъдат проведени дискусии по изведените проблеми, за да се предложат и конкретни решения, които да  предоставим на Управляващите органи на съответните Оперативни програми. Целта е да постигнем улесняване на бенефициентите и по-ефективни процедури по Оперативните програми през следващия програмен период.

Инициативата се провежда под егидата на заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова.

В рамките на кампанията ОИЦ – София ще събере информация от бенефициенти от столицата и от Софийска област, които реализират проекти по всички Оперативни програми през първия програмен период.

Моля, изпращайте попълнените анкетни карти на е-mail: oic.sofia@eufunds.bg.

За повече информация можете да се обръщате към Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, тел.: 02/8511 286 и 0879 291 121.

АНКЕТНА КАРТА [pdf]

АНКЕТНА КАРТА [doc]

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Съюз „Произведено в България" с общи виждания за насърчаване на родното производство
Двете организации ще си партнират при провеждане на изложения на български производители Още
Предстои семинар по проблематиката на обществените поръчки
Ще бъдат разгледани актуални моменти от практиката на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, с особен акцент върху очакваните промени в ЗОП Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП – Враца запознава фирмите с бизнес възможностите в българо-румънския трансграничен регион
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
ЗАО "Липецкое станкостроительное предприятие" предлага най-новата си производствена гама на Техническия панаир в Пловдив
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
От 9 до 20 септември Фонд „Земеделие” ще приема проекти по общински мерки 321 и 322 на ПРСР
През септември ще приемат документи и по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" Още
Включете се в проучване на критичните места при изпълнението на европроекти
Анализът на отговорите ще послужи за идентифициране на трудностите в процеса на изпълнение на проектите Още
Актуализирани са правилата за допустимост на разходите по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Целта е да бъде опростена отчетността по програмата, което да допринесе за по-бързото и ефективно усвояване на средствата от структурните фондове на ЕС Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Одобриха екооценката за изграждането на газопровод „Южен поток” на територията на България
Решението съдържа над петдесет защитни мерки и десетки условия за опазването на околната среда Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП