Брой 168 (425), 29-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Актуализирани са правилата за допустимост на разходите по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Правителството направи промени в ПМС 180/2007, с което се определят правилата за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Те отразяват промените в нормативната уредба, свързани с приемането на ПМС 69/2013 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния и структурните фондове на ЕС, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.”, Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм.

Една от промените в ПМС 180/2007 предвижда за допустим разход избора на изпълнител, ако е извършен по реда на ПМС 69/2013 след 1 април т. г. Допустими са и разходите за командировки, ако съответстват на нормативни актове на друга държава-членка на ЕС в случаите, когато не е приложимо българското законодателство.
Постановлението цели да бъде опростена отчетността по програмата, което да допринесе за по-бързото и ефективно усвояване на средствата от структурните фондове на ЕС.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Съюз „Произведено в България" с общи виждания за насърчаване на родното производство
Двете организации ще си партнират при провеждане на изложения на български производители Още
Предстои семинар по проблематиката на обществените поръчки
Ще бъдат разгледани актуални моменти от практиката на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, с особен акцент върху очакваните промени в ЗОП Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП – Враца запознава фирмите с бизнес възможностите в българо-румънския трансграничен регион
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
ЗАО "Липецкое станкостроительное предприятие" предлага най-новата си производствена гама на Техническия панаир в Пловдив
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
От 9 до 20 септември Фонд „Земеделие” ще приема проекти по общински мерки 321 и 322 на ПРСР
През септември ще приемат документи и по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" Още
Включете се в проучване на критичните места при изпълнението на европроекти
Анализът на отговорите ще послужи за идентифициране на трудностите в процеса на изпълнение на проектите Още
Актуализирани са правилата за допустимост на разходите по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Целта е да бъде опростена отчетността по програмата, което да допринесе за по-бързото и ефективно усвояване на средствата от структурните фондове на ЕС Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Одобриха екооценката за изграждането на газопровод „Южен поток” на територията на България
Решението съдържа над петдесет защитни мерки и десетки условия за опазването на околната среда Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП