Брой 168 (425), 29-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

ТПП – Враца запознава фирмите с бизнес възможностите в българо-румънския трансграничен регион


Търговско-промишленa палата – Враца проведе два форума за бизнес възможностите в българо-румънския трансграничен регион, в град Бяла Слатина и град Враца. Те бяха предназначени за представители на МСП от българо-румънския трансграничен регион, обхващащ 2 български области - Враца и Плевен, и 2 румънски окръга - Олт и Долж.

Събитията бяха осъществени по линия на Проект “Promotional network of cross-border enterprise services”, изпълняван по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Главната цел на проекта е да допринесе за създаване на мрежа за сътрудничество между основните представители на бизнеса в района и да насърчи единството на трансграничната зона, в българо-румънския трансграничен регион.

Партньори по проекта са:

 • Водеща организация: Община Бяла Слатина, България;
 • Търговско-промишлена палата - Враца, България;
 • Търговско-промишлена палата Олт, Румъния;
 • Община Бекет, Румъния.

Дейности по проекта:

 •  Проучване и изследване на заетостта и бизнес потенциала на зоната от Еврорегиона „Враца-Плевен-Долж-Олт”
 • Икономическа и бизнес обсерватория
 • Интерактивна база данни за бизнес възможности
 • Интерактивна база данни с информация за конференции и бизнес мероприятия
 • Насърчаване и осъществяване на отраслови бизнес контакти чрез семинари
 • Промотиране и сътрудничество между сходни мероприятия
 • Форуми за бизнес възможности
 • Бизнес делегации от двете страни на границата
 • Мултимедийна промоция на най-важните характеристики  на региона

За повече информация: Мая Милова, Мария Панайотова, Търговско-промишлена палата – Враца, тел.: 092/660271, e-mail:   cci-vr@online.bg.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Съюз „Произведено в България" с общи виждания за насърчаване на родното производство
Двете организации ще си партнират при провеждане на изложения на български производители Още
Предстои семинар по проблематиката на обществените поръчки
Ще бъдат разгледани актуални моменти от практиката на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, с особен акцент върху очакваните промени в ЗОП Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП – Враца запознава фирмите с бизнес възможностите в българо-румънския трансграничен регион
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
ЗАО "Липецкое станкостроительное предприятие" предлага най-новата си производствена гама на Техническия панаир в Пловдив
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
От 9 до 20 септември Фонд „Земеделие” ще приема проекти по общински мерки 321 и 322 на ПРСР
През септември ще приемат документи и по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" Още
Включете се в проучване на критичните места при изпълнението на европроекти
Анализът на отговорите ще послужи за идентифициране на трудностите в процеса на изпълнение на проектите Още
Актуализирани са правилата за допустимост на разходите по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Целта е да бъде опростена отчетността по програмата, което да допринесе за по-бързото и ефективно усвояване на средствата от структурните фондове на ЕС Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Одобриха екооценката за изграждането на газопровод „Южен поток” на територията на България
Решението съдържа над петдесет защитни мерки и десетки условия за опазването на околната среда Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП