Брой 250 (760), 30-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обръщение на председателя на БТПП


Уважаеми членове и партньори,

Измина още една трудна и сложна за българската икономика и за БТПП година. Към нестабилната политическа среда се прибавиха променливите и неблагоприятни климатични условия с вредно въздействие върху земеделската продукция. Възникналите заплахи за някои финансови институции се усложниха заради мудността на компетентните органи.

На фона на цялата тази сложна картина все пак България в навечерието на 2015 година има вече редовен парламент и формирано ново правителство,  макар и от необичайно широк кръг участващи партии.

България запази добри позиции в някои международни класации,  като тези за най-добри страни за бизнес (Forbes Magazine), за световната конкурентоспособност (International Institute for Management Development) и др.

БТПП заедно с другите социални партньори дадохме пример за отговорно отношение като представихме съвместен проект за приоритетите за развитието на страната. Палатата винаги е била и ще бъде конструктивен партньор на всяко правителство в постигането на по-добри условия за бизнес в България. 

В тази обстановка успяхме да запазим своята финансова самостоятелност и независимост, което ни осигури възможността да защитаваме интересите на своите членове.  В средата на годината отчетохме петгодишния мандат на Управителния съвет и с добрата оценка от Общото събрание му бе възложен нов петгодишен мандат.  Продължихме участието си в Европейската предприемаческа мрежа EEN; постигнахме впечатляващи резултати  по проекта, насочен срещу сивия сектор, вкл. със създадените в България 29 центъра за кариерно развитие; предоставихме безплатни мобилни приложения и още много улеснения за икономическите субекти.

Най-важното е, че това стана възможно благодарение на нашите членове, системата от регионални палати и браншовите организации. 

Огромна благодарност изказваме и на креативните ни партньори от държавната администрация, на дипломатическите ни и търговски представители зад граница, дипломатите и търговските аташета, акредитирани в България, на смесените търговски палати в страната, на неправителствените организации. 

Разчитаме и за в бъдеще на всички вас за постигане на една по-добра България.

 

Цветан Симеонов
Председател на УС на БТПП

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение на председателя на БТПП
Новата информационна система на GS1 България с повече функционалности и услуги за членовете
След регистрация в системата всеки потребител получава виртуално пространство, в което се съхраняват всички негови издадени документи... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Латвия поема ротационното председателство на Съвета на ЕС
Ангажираност, растеж и устойчивост са главните принципи, върху които ще се основава Латвийското председателство Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишна отчетност за дейността на предприятията 2014
Икономически неактивно лице e необходимо да попълни Декларация за неактивност Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът в промишлеността се подобрява през декември
По-неблагоприятни мнения на стопанските ръководители в строителството и търговията на дребно Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN