Брой 250 (760), 30-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Бизнес климатът в промишлеността се подобрява през декември


През декември бизнес климатът се влошава, като общият показател намалява с 1.1 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятните мнения на стопанските ръководители в строителството и търговията на дребно, съобщиха днес от Националния статистически институт.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се повишава с 2.4 пункта в сравнение с ноември, което се дължи на леко подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им относно производствената активност през следващите три месеца са благоприятни, което обаче не е съпроводено с намерение за допълнително наемане на персонал.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 58.4 и 28.1% от предприемачите. По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През декември съставният показател "бизнес климат в строителството" спада с 8.2 пункта поради по-песимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност е намалена в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани.

Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да бъде несигурната икономическа среда. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и финансовите проблеми, като през последния месец се регистрира намаление на негативното влияние на първия от тях. Относно продажните цени в строителството мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се понижава с 4.6 пункта спрямо ноември, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за развитието на дейността в отрасъла, като през декември се наблюдава засилване на неблагоприятното въздействие на първите два фактора.

Очакванията на търговците за продажните цени в отрасъла са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През декември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се увеличава с 2.4 пункта поради по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно се наблюдава известно подобрение и в очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца, което обаче няма да бъде съпроводено с допълнително наемане на персонал.

Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда, следван от конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени в сектора мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение на председателя на БТПП
Новата информационна система на GS1 България с повече функционалности и услуги за членовете
След регистрация в системата всеки потребител получава виртуално пространство, в което се съхраняват всички негови издадени документи... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Латвия поема ротационното председателство на Съвета на ЕС
Ангажираност, растеж и устойчивост са главните принципи, върху които ще се основава Латвийското председателство Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишна отчетност за дейността на предприятията 2014
Икономически неактивно лице e необходимо да попълни Декларация за неактивност Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът в промишлеността се подобрява през декември
По-неблагоприятни мнения на стопанските ръководители в строителството и търговията на дребно Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN