Брой 250 (760), 30-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Латвия поема ротационното председателство на Съвета на ЕС


Латвия ще председателства Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2015 г. Ротационното председателство на Съвета на ЕС е възможност за всяка страна-членка, независимо от размера и продължителността на членството си, да оказва влияние върху дневния ред на ЕС.

Ангажираност, растеж и устойчивост са главните принципи, върху които ще се основава Латвийското председателство. Тези принципи ще залегнат при формулирането на работната програма и приоритетите на председателството, както и при изготвянето на културната и комуникационните програми.

Латвийският парламент и министри, както и различни обществени институции са ангажирани в подготовката за поемането на председателството. Разработването на програмата и подготовката на събитията ще става в широко сътрудничество с обществеността, социалните партньори, неправителствените организации и бизнеса.

Председателството организира и осигурява ръководството на Съвета на ЕС, Комитета на постоянните представители (Корепер), както и срещи на работните групи. По време на Латвийското председателство в страната ще бъдат организирани около 200 мероприятия на различно ниво, а около 1500 срещи ще бъдат проведени в Брюксел и Люксембург.

По време на латвийското председателство ще се проведат Среща на върха на Източното партньорство, Петата среща на Министрите на образованието на страните от Азия-Европа (АСЕМ) и Европейската конференция по стандартизация.

Има планове да се потърси подкрепата на Европейската комисия за провеждането в Рига на Асамблеята за цифровото развитие, която традиционно се провежда в Брюксел, тъй като индустрията в Латвия отбелязва значителен напредък и в много области надвишава европейските нива.

По време на председателството си Латвия също така планира да организира форум на високо равнище за електронните услуги в здравеопазването, както и събитие по повод Международния ден на свободата на печата на ЮНЕСКО.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение на председателя на БТПП
Новата информационна система на GS1 България с повече функционалности и услуги за членовете
След регистрация в системата всеки потребител получава виртуално пространство, в което се съхраняват всички негови издадени документи... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Латвия поема ротационното председателство на Съвета на ЕС
Ангажираност, растеж и устойчивост са главните принципи, върху които ще се основава Латвийското председателство Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишна отчетност за дейността на предприятията 2014
Икономически неактивно лице e необходимо да попълни Декларация за неактивност Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът в промишлеността се подобрява през декември
По-неблагоприятни мнения на стопанските ръководители в строителството и търговията на дребно Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN