Брой 250 (760), 30-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новата информационна система на GS1 България с повече функционалности и услуги за членовете


GS1 България пусна в експлоатация нова информационна система и усъвършенства дизайна на уебсайта в съответствие с изискванията на Международната асоциация GS1. Добавени са нови функционалности в полза на членовете. Обновената система позволява поддържането на по-добра комуникация с различните видове потребители: членове на GS1 България, членове на Бюрото на GS1 България, посетители на интернет страницата и други. Разработени са онлайн услуги за потребителите с високо ниво на сигурност като:

  • създаване на собствен профил в системата;
  • получаване на уведомления за финансови задължения;
  • актуализиране на административни данни;
  • електронно фактуриране;
  • създаване и отпечатване на логистични етикети;
  • въвеждане и управление на данни за продуктите и определените им GTIN номера.

Чрез създаване на акаунт и регистрация в системата всеки потребител получава виртуално пространство, в което се съхраняват всички издадени документи (проформи, фактури, регистрационни форми, писма за оторизиран потребител, ОПР и др.) и изпратени съобщения към него (новини, провеждане на семинари и обучения, предстоящи събития).

За да се възползват от новите функционалности на системата, е необходимо настоящите членове на GS1 България да оторизират потребител, който ще управлява фирмения профил. За регистрация на оторизирания потребител фирмите получават индивидуални съобщения на предоставените в GS1 България имейл адреси.

Фирмите, които не са членове на GS1 България, но желаят да маркират своите продукти с баркод по стандартите GS1, също трябва да регистрират потребителски профили в системата. От началната страница на уебсайта, на мястото за “ВХОД” се избира опцията „Нова регистрация“. Първата стъпка предвижда регистрация на потребител (физическо лице) и приключва със съобщение по имейл за потвърждение на регистрацията.

След регистриране на потребителя, последният може да влезе в системата с посочените имейл и парола, и чрез избор на опцията “Регистрирай фирма” да регистрира фирмата и да заяви получаването на идентификационни номера. Този етап предполага въвеждането на основни данни, които включват определен брой стъпки.

След попълване на необходимите данни се генерират съответните документи, които се комплектоват и се изпращат на книжен носител до GS1 България, 1058 София, ул. Искър 9.

Съгласно Правилника за устройството и дейността на Съвет GS1 България освен встъпителен членски внос фирмите-членове следва да заплащат годишен членски внос, дължим от следващата календарна година след годината на първоначална регистрация. Годишният членски внос е фиксиран и зависи от капацитета на предоставените идентификационни номера. Обновената информационна система на GS1 България предвижда съобщение за дължимия годишен членски внос да бъде изпращано автоматично по имейл, а създадените в тази връзка проформи могат да бъдат намерени в профилите на отделните фирми.

С цел да подпомогне фирмите в изпълнение на изискванията на техните бизнес партньори, както и да отговори на необходимостта от допълнителни услуги, които да облекчат тяхната работа, GS1 България предоставя на своите членове допълнителни функционалности, между които генериране и отпечатване на стандартен GS1 логистичен етикет, достъпно в профилите на регистрираните фирми.

Генерирането и отпечатването на етикет не е обвързано с конкретен вид и марка принтери. Логистичният етикет се записва във файл с формат PDF и/или HTML и позволява разпечатване на всеки принтер. От новата функционалност могат да се възползват малки, средни и големи фирми, бързо и лесно да изготвят логистични етикети според изискванията на търговските вериги, с които работят.

Друга функционалност, достъпна в профилите на фирмите, цели да ги улесни в изпълнението на изискванията на Регламент 1169/2011, който влезе в сила от декември 2014 г. Т.нар. Регистър GTIN дава възможност на фирмите да въвеждат данни като: наименование на стоката, номер от баркода (GTIN), инструкции за употреба, инструкции за съхранение, описание и допълнителни особености. GS1 България работи върху разширяване на възможностите на Регистъра GTIN, така че в него да се попълва цялата информация, изисквана по Регламента за предоставяне на информация на крайния потребител.

Освен на уебсайта след използване на опцията „търсене по баркод“ предвижда се въведената информация да бъде показвана и при сканиране на баркода върху стоката с мобилното приложение БГ Баркод. Към настоящия момент приложението е разработено така, че да показва името и основни данни за контакт с фирмата, на която са били определени съответните идентификационни номера. Нещо повече, GS1 България работи върху следваща версия на мобилното приложение, чрез която да се показва и въведената от фирмата информация за съответните продукти.

Чрез регистъра GTIN, GS1 България се стреми да бъде полезна на своите членове като дава възможност за съхраняване на данни за това, на кой продукт какъв идентификационен номер е определен. Подобна информация често се губи във фирмите и създава затруднения при определяне на идентификацията на новите продукти. Чрез Регистъра фирмите по всяко време ще разполагат с надеждна и сигурна база данни за своите продукти и определените им идентификационни номера.

Новата визия и оригинален дизайн на уебстраницата на GS1 България позволяват на потребителите лесно да се ориентират, в кой раздел се намират и как да стигнат до търсената от тях информация. Обществено достъпна е информация относно историята и дейността на GS1 България, както и подробности, касаещи членството и предлаганите услуги. Детайлно са описани стандартите GS1, както и приложението им в различни сектори – търговия на дребно; здравеопазване; транспорт и логистика; банков сектор; публичен сектор; книги и периодика. Потребителите на системата имат възможност да следят предстоящите събития и обучения, организирани от GS1 България, и да се регистрират за участие. Заинтересованите могат да се възползват и от онлайн платформата за обучение GS1 Learn, разработена от Централата GS1, на http://learn.gs1.org/. За всеки успешно преминат курс GS1 издава персонален сертификат на името на обучаващия се.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение на председателя на БТПП
Новата информационна система на GS1 България с повече функционалности и услуги за членовете
След регистрация в системата всеки потребител получава виртуално пространство, в което се съхраняват всички негови издадени документи... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Латвия поема ротационното председателство на Съвета на ЕС
Ангажираност, растеж и устойчивост са главните принципи, върху които ще се основава Латвийското председателство Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишна отчетност за дейността на предприятията 2014
Икономически неактивно лице e необходимо да попълни Декларация за неактивност Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът в промишлеността се подобрява през декември
По-неблагоприятни мнения на стопанските ръководители в строителството и търговията на дребно Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN