Брой 250 (760), 30-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АГРОИМПОРТ СПБ ООД (AGROIMPORT SPB , CO. LTD.)
Руска федерация

Подготовка на договори;  реекспорт на стоки

АНКАР ТРЕЙДИНГ (ANKAR TRADING)
Украйна

Търговия на дребно с хранителни добавки и стоки; услуги в областта на маркетинга и проучване на пазара в областта на хранителните добавки

БАЙГОРА Д.П.З. (BAJGORA D.P.Z.)
Косово

Внос и износ; търговия с широколистен дървен материал

ГОЛД КОНСАЛТИНГ (GOLD CONSULTING)
Руска федерация

Търговия със скъпоценни камъни, злато и други благородни материали, проектиране на бижута

ЕНЕРГО-КОМФОРТ (ENERGO-KOMFORT)
Украйна

Търговия на едро с: железария, водопроводно и отоплително оборудване и арматура за него; отоплителни системи

ИМПУЛС (IMPULS)
Украйна

Търговия със строителни материали; търговия на дребно с мебели

ИНА-ТВ (INA-TV)
Украйна

Дейност в сферата на кабелни електровръзки

КРАТЕГУС (KARETGUS)
Руска федерация

Издателски услуги

ЛЕДАДВЕРТ (LEDADVERT)
Руска федерация

Реклама;  консултации по апаратни средства на изчислителна техника

ЛИНГУА АБРОД ЛИМИТЕД (LINGUA ABROAD LIMITED)
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Преподавателска дейност по чужди езици

НОВИТА ТЕКСТИЛ КОНФЕКСИЙОН ВЕ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (NOVITA TEKSTIL KONFEKSIYON VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI)
Република Турция

Търговия на едро с текстилни изделия

ОТОМАТ МАКИНА ИНШААТ ТУРИЗМ ИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (OTOMAT MAKINA INSAAT TURIZM ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI)
Република Турция

Търговия с машини за промишлеността

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение на председателя на БТПП
Новата информационна система на GS1 България с повече функционалности и услуги за членовете
След регистрация в системата всеки потребител получава виртуално пространство, в което се съхраняват всички негови издадени документи... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Латвия поема ротационното председателство на Съвета на ЕС
Ангажираност, растеж и устойчивост са главните принципи, върху които ще се основава Латвийското председателство Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишна отчетност за дейността на предприятията 2014
Икономически неактивно лице e необходимо да попълни Декларация за неактивност Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът в промишлеността се подобрява през декември
По-неблагоприятни мнения на стопанските ръководители в строителството и търговията на дребно Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN