Назад

Покана за безплатни бизнес срещи в рамките на @Smart Manufacturing Matchmaking 2021

Enterprise Europe Network към БТПП отправя покана за участие в онлайн двустранни бизнес срещи в рамките на @Smart Manufacturing Matchmaking 2021.

Данните, тяхното управление и индустрия 4.0 революционизират и дават тласък на всички индустриални дейности. Днес компаниите са изправени пред нови предизвикателства, но също така пред тях има и много  възможности, предлагани от четвъртата индустриална революция.

Дати 17-19 ноември 2021г.

@Smart Manufacturing Matchmaking 2021  предоставя уникална възможност за срещи с компании, изследователски центрове и представители на публични администрации, работещи в сферата на умното производство и индустрия 4.0. То е уникална възможност да разберете повече за най-новите съвременни технологии, тенденциите в търсенето на иновации от институциите и градовете, новите приложения от МСП и техническите предизвикателства, пред които са изправени големите компании.

Сред основните теми на събитието са:

 • Усъвършенствани производствени решения: автоматични системи за обработка на материали, коботи
 • Земеделие 4.0
 • Изкуствен интелект и машинно обучение с индустриално приложение
 • Приложения за управление на данни в социалните медии
 • Приложения на виртуална / добавена / смесена реалност в индустрията
 • Автономно производство
 • Автономни роботи
 • Анализ на големи данни
 • Кибер-физични системи
 • Кибер защита
 • Облачни технологии
 • Дигитални близнаци
 • Устойчивост на околната среда
 • Интерфейс човек - машина
 • Индустриален интернет на нещата
 • Отворени данни и публични иновации
 • Превантивна поддръжка
 • Симулация между взаимно свързани машини
 • Системна интеграция

Събитието предоставя допълнителна възможност за:

Всички двустранни срещи ще се проведат онлайн чрез платформата на уебсайта. Не е необходим допълнителен софтуер, само актуален уеб браузър, микрофон и камера.

Можете да се регистрирате от линка: https://smm2021.b2match.io/ в срок до 12 ноември 2021г. В процеса на регистрация, моля посочете за Ваш Support office: BG- Bulgarian Chamber of Commerce and Industry. Полето „Marketplace Itmes“ следва да бъде попълнено с информация, от която да е видно какво партньорство (продукт/услуга) предлагате или търсите. Може да разгледате профилите на участващите фирми, да заявявате или отхвърляте покани за срещи.

За въпроси или съдействие:
Enterprise Europe Network към БТПП
Тел:  02/ 8117 505/515/525
Е-mail: een@bcci.bg