Назад

С обединени усилия браншови организации постигнаха отмяна на нов регистрационен режим

Пет браншови организации са постигнали  отмяна на нов регистрационен режим.  Това съобщи Асоциацията на месопреработвателите  в България, която обедини усилия с Националната асоциация на млекопреработвателите, Асоциацията на млекопреработвателите в България, Асоциацията на преработвателите на рибни продукти и Съюза на международните превозвачи.  Става дума за промяна  в законодателството, съгласно изискванията в Закона за храните, с което бизнес операторите следваше да подават документи за регистрация, въпреки че транспортните средства за суровини и храни от животински произход имат удостоверения за безсрочна регистрация съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност. На практика бизнес операторите бяха  принудени да започнат нова процедура по регистрация и да заплатят нова такса, съгласно тарифата на БАБХ.

Становището на петте браншови организации е, че не е необходима нова регистрация, поради факта, че бизнес операторите са спазили всички приложими изисквания за регистрация. Освен това новите дължими такси биха затруднили в значителна степен операторите, които следва да заплащат повторно за регистрация, която вече е факт.

В тази връзка браншовите организации се обърнаха към министъра на земеделието, храните и горите с искане да бъдат обсъдени възможностите за извършване на служебна регистрация на регистрираните към настоящия момент транспортни средства за превоз на храни от животински произход и вписването им в регистъра на БАБХ. Отговорът на министерството не закъсня и казусът бе решен в полза на бизнес операторите.

Постигнатото от браншовите организации е добър пример за аргументирано отстояване на справедливи браншови интереси и как чрез добронамерен диалог може да се постигне резултат, удовлетворяващ всички заинтересовани страни.