Брой 171 (931), 04-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: Необходима е текуща оценка на въздействието на Закона за публично-частното партньорство


При обсъждане на проекта на Закона за публично-частното партньорство  Българската търговско-промишлена палата  изрази сериозни резерви относно реализацията на акта, които след влизане в сила на Закона и на Правилника за неговото прилагане, се потвърдиха.

Редно е да се направи текуща оценка на въздействието на този закон, по-най-бързия начин да се приемат предвидените в закона нормативни и ненормативни актове, и/или и той да се промени или отмени (в последния случай като се изменят и допълнят съществуващите други закони, регламентиращи публично-частното партньорство). За това настоява Палатата, изхождайки от следното:

  • Република България през настоящия програмен период се нуждае поне от още толкова, освен от предвидените по линия на ОП на ЕС около 16 млрд. евро инвестиции, които е възможно да се набавят преди всичко по линия на ПЧП
  • Прилагането на публично-частното партньорство е от особено значение във връзка с предстоящото през есента на 2015 г. стартиране на приемането на проекти от ЕК по обявения на 26 ноември 2014 г. от ЕК „План за инвестиции за Европа", т. нар. План „Юнкер".
  • Предвижданото финансиране през Програмен период 2014-2020 г. на общо 777 млн.евро за финансови инструменти по: ОП „Иновации и конкурентоспособност”, ОП”Региони в растеж”, ОП”Околна среда” също налага ефективно действаща нормативна рамка на ПЧП.

Целесъобразно е създаването към Министерство на финансите на предвидения в Правилника за прилагане на Закона за ПЧП „Регистър за ПЧП проекти”. Досега, освен, че не е създаден посочения регистър, не са изготвени и Националната програма за публично-частно партньорство, както и Оперативния план за Програмен период 2014-2020 г., както и други актове.

В писмо до Томислав Дончев, зам.- министър председател, БТПП направи предложения относно прилагането ЗПЧП. Едно от тях е да се сформира междуведомствена работна група от експерти от различни министерства, ведомства, НС, бизнеса и науката, която да изготви текуща оценка на въздействието на ЗПЧП и на Правилника за неговото прилагане и евентуално да разработи другите актове за практическото прилагане на ЗПЧП, или да предложи неговата промяна, или отмяна, съпроводено с изменения в действащи нормативни актове за публично-частното партньорство.

С текста на писмото можете да се запознаете ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходима е текуща оценка на въздействието на Закона за публично-частното партньорство
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-китайска бизнес конференция с провеждане на двустранни срещи
18 септември 2015 г., хотел "Новотел", гр. Пловдив Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Постигнато е средно 7.9% увеличение на минималния осигурителен доход
По данни на МТСП постигнатите споразумения засягат около 956 000 души, което представлява почти половината от осигурените лица Още
ИА ГИТ публикува информация за правата и задълженията на работодателите и работещите на еднодневни трудови договори
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Подаването на уведомленията за средствата за измерване и контрол на акцизни стоки вече се извършва задължително по електронен път