Брой 171 (931), 04-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Подаването на уведомленията за средствата за измерване и контрол на акцизни стоки вече се извършва задължително по електронен път


Считано от 01.09.2015 г. подаването на уведомленията по чл. 53, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки се извършва задължително по електронен път. Подаването на уведомленията по чл. 6, ал. 6 от Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, на уведомления по чл. 65, ал. 5 и чл. 22, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), както и на уведомленията по чл. 12 от ЗАДС за извършване на дейности с отпадъци от тютюн може да се извършва и по електронен път. Когато исканията за бандероли, описите за връщани бандероли и отчетите за получените бандероли се подават на хартиен носител, информацията се предоставя и на електронен носител.

Актуалните спецификации на исканията и уведомленията и Ръководствата за потребителя са публикувани на входа на БАЦИС (на реална и тестова среда) и на е-портала на Агенция „Митници”.

Поради технически проблеми към момента подаването на уведомленията по електронен път се извършва през Mozilla Firefox  до отстраняването на проблемите.

Източник: Агенция „Митници”

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходима е текуща оценка на въздействието на Закона за публично-частното партньорство
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-китайска бизнес конференция с провеждане на двустранни срещи
18 септември 2015 г., хотел "Новотел", гр. Пловдив Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Постигнато е средно 7.9% увеличение на минималния осигурителен доход
По данни на МТСП постигнатите споразумения засягат около 956 000 души, което представлява почти половината от осигурените лица Още
ИА ГИТ публикува информация за правата и задълженията на работодателите и работещите на еднодневни трудови договори
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Подаването на уведомленията за средствата за измерване и контрол на акцизни стоки вече се извършва задължително по електронен път