Брой 171 (931), 04-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нови членове на Палатата

Наименование

Дейност

Асоциирани членове

ГЕОГЛОУБ ЮРЪП ЕООД

Производство и търговия с пластмасови изделия за укрепване на земни маси

ДайвПлъс ЕООД

Производство и търговия с риболовни принадлежности

ЕКОНОМУ-ИНТЕРНАШЪНЪЛ ШИПИНГ ЕЙДЖЪНСИЗ ЕООД

Агенция за превоз на товари и спомагателна дейност в транспорта

ПИРГОС АГРО ООД

Търговия/износ на зърно; продажба на семена, торове и препарати за земеделието

ТЕРРА ЕКО КОНТЕЙНЕРС ЕООД

Корабно агентиране

ТРАС ГРУП ЕООД

Търговия със строителни материали

УЕСТ ИНКОРПОРЕЙТИД ГЛОБЪЛ ЕООД

Счетоводни и одиторски дейности; управление на недвижими имоти

Допълнителна информация - както за новите, така и за всички
членове на БТПП, може да намерите на Интернет сайта
на Палатата www.bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходима е текуща оценка на въздействието на Закона за публично-частното партньорство
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-китайска бизнес конференция с провеждане на двустранни срещи
18 септември 2015 г., хотел "Новотел", гр. Пловдив Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Постигнато е средно 7.9% увеличение на минималния осигурителен доход
По данни на МТСП постигнатите споразумения засягат около 956 000 души, което представлява почти половината от осигурените лица Още
ИА ГИТ публикува информация за правата и задълженията на работодателите и работещите на еднодневни трудови договори
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Подаването на уведомленията за средствата за измерване и контрол на акцизни стоки вече се извършва задължително по електронен път