Брой 171 (931), 04-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

ИА ГИТ публикува информация за правата и задълженията на работодателите и работещите на еднодневни трудови договори


Главна инспекция по труда публикува обобщена информация за правата и задълженията на работодателите и на работещите при полагане на труд по силата на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден. Информацията е изготвена със съдействието на експерти от ИА ГИТ, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт. Публикувана е в рубриката „За работодатели и работещи“, в подрубриката „Трудови правоотношения“, http://www.gli.government.bg/page.php?c=53&d=1953.

Източник: Главна инспекция по труда

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходима е текуща оценка на въздействието на Закона за публично-частното партньорство
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-китайска бизнес конференция с провеждане на двустранни срещи
18 септември 2015 г., хотел "Новотел", гр. Пловдив Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Постигнато е средно 7.9% увеличение на минималния осигурителен доход
По данни на МТСП постигнатите споразумения засягат около 956 000 души, което представлява почти половината от осигурените лица Още
ИА ГИТ публикува информация за правата и задълженията на работодателите и работещите на еднодневни трудови договори
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Подаването на уведомленията за средствата за измерване и контрол на акцизни стоки вече се извършва задължително по електронен път