Брой 216 (473), 06-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна ще се отрази положително на двустранната търговия


На 18 ноември външните министри на страните от ЕС се очаква да вземат решение за подписване на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна. Самото подписване на Споразумението би могло да се състои на Срещата на върха между ЕС и страните от Източното партньорство, която ще се състои във Вилнюс на 28 и 29 ноември т.г.

Предварителните оценки са, че търговските договорености между ЕС и Украйна ще се отразят  положително върху двустранната търговия България - Украйна и е важно българските износители да се възползват от либерализацията на търговията с Украйна. В тази връзка, БТПП информира за очакваните промени, включително в митата, по водещите промишлени и селскостопански стоки в износа на България към Украйна.

Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна е първото от новото поколение споразумения с държавите от Източното партньорство. То представлява нов етап в развитието на договорите отношения между ЕС и Украйна, чиято цел са политическото асоцииране и икономическата интеграция (създаване на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия).

Икономическата част на споразумението предвижда:

• Митата по вноса и в двете страни за голяма част от стоките ще бъдат премахнати от датата на влизане в сила на Споразумението. Като цяло Украйна и ЕС ще премахнат митата съответно за 99,1% и за 98,1% от обема на търговията.

• Премахване на нетарифните пречки пред търговията, предвиждащи национално третиране, забрана за ограничения пред вноса и износа.

• Предвижда се намаляване на техническите бариери пред търговията, свързани със стандарти, технически изисквания, опростяването им и избягване на ненужните изисквания. Украйна ще възприеме техническите регламенти и стандарти на ЕС.

• Включени са разпоредби относно прилагането на санитарни и фитосанитарни мерки, улесняване на търговията и митническите процедури, правила за произход, прозрачност, устойчиво развитие, защита на конкуренцията, на правата на интелектуална собственост, механизъм за разрешаване на спорове.

• Освен либерализацията на търговията със стоки се предвижда и либерализация на търговията с услуги, на достьпа до пазара на обществени поръчки.

• Споразумението включва и разпоредби за свързаните с търговията енергийни аспекти относно ценообразуването (неприлагане на двойно ценообразуване); свободен транзит на енергийни източници, сигурност на доставките, механизъм за ранно предупреждение при възникване на проблем и за бързо разрешаване на спорове; създаване на независим регулатор, който да следи за лоялната конкуренция и ефективното функциониране на пазара; недискриминиран достъп до проучване и производство на въглеводороди.

• Изграждането на зона за свободна търговия между ЕС и Украйна ще даде възможност за либерализация на търговията и ще спомогне за насърчаване на търговските-икономическите отношения между България и Украйна. По-тясната икономическа интеграция посредством зоната за свободна търговия ще създаде възможности за бизнеса както в страните от ЕС, така и в Украйна.

Датата на временното прилагане на търговските договорености ще бъде оповестена допълнително. По предварителни индикации, Споразумението, в т.ч. търговските договорености, биха могли да се прилагат от началото на 2014 г., но по-реалистичен сценарий е от средата на следващата година. 

Датата на влизане в сила на търговските договорености ще съвпадне с датата на временното прилагане на Споразумението и ще бъде началната дата на отчитане на преходните периоди за промишлените и селскостопански стоки, посочени в таблиците на приложението по-долу.

Приложение 

НОВИНИ ОТ БТПП
Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна ще се отрази положително на двустранната търговия
Очаква се то да бъде подписано на Срещата на върха между ЕС и страните от Източното партньорство Още
Покана за участие в национална среща по проект „ADB Multiplatform“
Ще бъде обсъдена стратегия за създаване на център за мултимодални превози в България Още
Система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности бе представена в Палатата
Доказване на допълнителни знания и умения е особено необходимо при търсене на работа Още
Продължава регистрацията на фирми за участие в „Мисия за растеж” в Португалия
28-29 ноември 2013 Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговската палата – Търговище участва в партньорска среща по проект „e-F + TN” в Кишинев
Създаването на виртуални панаири и подкрепа на експортния потенциал на икономическите оператори бяха сред темите на срещата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Народното събрание прие промени в данъчни закони
Данъкът върху лихвите по банковите депозити ще бъде намален на 8% през 2014 г. Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Правителството одобри доклад за изпълнението на републиканския бюджет към края на месец септември т. г.
Фискалният резерв към 30 септември е в размер на 5 млрд. лева Още
Редовна мисия на МВФ е на посещение у нас до 15 ноември
Ще бъдат дискутирани основните краткосрочни и средносрочни макроикономически прогнози Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Насоки на ЕК за държавната намеса в производството на електроенергия
В някои случаи намесата на обществените органи може да наруши функционирането на пазара и да доведе до по-високи цени Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум на тема „Стратегически възможности за бизнеса през новия програмен период 2014 – 2020”