Брой 216 (473), 06-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Насоки на ЕК за държавната намеса в производството на електроенергия


Общият енергиен пазар на ЕС е изключително важен за гарантирането на енергия на поносими цени и за борбата с климатичните промени. В някои много специфични случаи може да е необходима държавна намеса за постигането на конкретни цели, но тя трябва да бъде балансирана и да взема предвид разходите и потенциалното влияние върху функционирането на свободния пазар.

Ако публичната намеса не е внимателно обмислена, тя може да наруши функционирането на пазара и да доведе до по-високи цени както за домакинствата, така и за бизнеса. Именно затова, целта на тази Комуникация е да даде на държавите-членки на ЕС нужната информация, насоки и примери за добри практики, които да послужат за основа на съответните национални схеми.

Мерки за подкрепа на възобновяемата енергия
Възобновяемата енергия – както вятърна, така и слънчева, дълго време беше развиваща се технология, която имаше нужда от държавна подкрепа за развитието си. Технологичния прогрес, увеличената продукция на соларни панели и съответно намаляващите им цени накараха много държави-членки да започнат реформиране на своите схеми за подпомагане на възобновяемата енергия.

Държавите, планиращи подобни реформи, могат да вземат пример от следните най-добри практики:

  • Финансовата подкрепа трябва да е ограничена до ниво, гарантиращо конкурентоспособността на възобновяемата енергия 
  • Схемите за подкрепа трябва да бъдат гъвкави и да реагират на спадащите производствени разходи. Продукцията от вече утвърдените технологии трябва постепенно да бъде обвързана с цените на свободния пазар, а в бъдеще цялата подкрепа трябва да бъде оттеглена. 
  • Правителствата трябва да избягват необявени или влизащи в сила със задна дата промени в схемите. Трябва да се вземат предвид разбираемите очаквания на инвеститорите за възвръщаемост от направените вложения.
  • Държавите-членки трябва да координират своите енергийни стратегии така, че да гарантират ниски цени за потребителите – както за потребяваната енергия, така и за дължимите такси.

Резервни мощности
Понякога слънцето не грее и няма вятър, но нуждата от електричество остава. Увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници засилва предизвикателството. По тази причина вече в няколко държави-членки тече дискусия как да се организират и финансират резервни мощности - например ТЕЦ и газови централи, които лесно могат да бъдат пускани и спирани.

Комисията предлага насоки за това как тези резервни мощности да бъдат организирани по-ефективно, възползвайки се от предимствата на европейския енергиен пазар:

  • Преди да вземат решение за механизми за допълнителен производствен капацитет, правителствата трябва първо да анализират причините за недостатъчната генерация
  • На второ място, трябва да бъдат премахнати всякакви елементи, които пречат на пазара да осигури необходимата енергия. Такива елементи могат да бъдат: регулираните цени, твърде високите субсидии за възобновяема енергия.
  • Правителствата също така трябва да създадат условия, гарантиращи, че производителите на електричество от възобновяеми източници реагират на сигналите на пазара. Гъвкавостта на търсенето, например чрез въвеждането на няколко различни тарифи, стимулиращи консумацията на енергия извън най-натоварените часови зони, също трябва да бъде поощрявана.
  • При планирането на всяка резервна мощност трябва да се взема предвид не само ситуацията на националния пазар, но и общоевропейската перспектива.

Какво следва
Публикуваната днес Комуникация не е юридически обвързващ документ, но изложените в нея принципи ще бъдат използвани при оценките на Европейската комисия относно държавни намеси в енергетиката (например схеми за подкрепа на възобновяемата енергия). Комисията също така ще обсъди възможността за бъдещи законови актове, които да осигурят пълното спазване на тези принципи.

Повече информация
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна ще се отрази положително на двустранната търговия
Очаква се то да бъде подписано на Срещата на върха между ЕС и страните от Източното партньорство Още
Покана за участие в национална среща по проект „ADB Multiplatform“
Ще бъде обсъдена стратегия за създаване на център за мултимодални превози в България Още
Система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности бе представена в Палатата
Доказване на допълнителни знания и умения е особено необходимо при търсене на работа Още
Продължава регистрацията на фирми за участие в „Мисия за растеж” в Португалия
28-29 ноември 2013 Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговската палата – Търговище участва в партньорска среща по проект „e-F + TN” в Кишинев
Създаването на виртуални панаири и подкрепа на експортния потенциал на икономическите оператори бяха сред темите на срещата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Народното събрание прие промени в данъчни закони
Данъкът върху лихвите по банковите депозити ще бъде намален на 8% през 2014 г. Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Правителството одобри доклад за изпълнението на републиканския бюджет към края на месец септември т. г.
Фискалният резерв към 30 септември е в размер на 5 млрд. лева Още
Редовна мисия на МВФ е на посещение у нас до 15 ноември
Ще бъдат дискутирани основните краткосрочни и средносрочни макроикономически прогнози Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Насоки на ЕК за държавната намеса в производството на електроенергия
В някои случаи намесата на обществените органи може да наруши функционирането на пазара и да доведе до по-високи цени Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум на тема „Стратегически възможности за бизнеса през новия програмен период 2014 – 2020”