Брой 216 (473), 06-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство от EEN


ENTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 981 10 99, 980 21 89

06.11.13.01 ИЗРАЕЛ
Израелска фирма е специализирана в разработването и производството опаковки за опаковане в модифицирана атмосфера / модифицирана влажност. Опаковките са предназначени за пресни храни и продуктовия пазар. Компанията има опит с производители о цял свят и търси партньори с възможности да дистрибутират продуктите, както и да разработват експортни канали в развиващи се страни.
Валидна до: 06/11/2014

06.11.13.02 УКРАЙНА
Украински научно-изследователски институт е разработил технология за интензификация на процеса на добив на захар от резени цвекло по метода на инжектиране на прекъсната импулсна енергия (DIEI). На базата на тази технология беше тествано ново оборудване за получаване на питателна вода и ускоряване на процесите на добив на захар от резени цвекло. Методът DIEI позволява увеличаване на продукцията на захар с 1.5 – 2 %. Авторите търсят партньори за пускане в действие на технологията.
Валидна до: 06/11/2014

06.11.13.03 ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Въз основа на изискванията на клиента, Великобритания компания е разработила и произвежда редица мощни промишлени прахосмукачки, които са подходящи за използване в широк спектър от промишлени приложения включително за почистване на магазини за зърно, складове, магазини за дърво и дограма, води от наводнения и утайки, отработени масла, магазини за храни за животни, фрезови машини с ЦПУ, до почистване на ядрени отпадъци. Търсят се партньори за договори за изключителна дистрибуция за определени държави или територии.
Валидна до: 06/11/2014

06.11.13.04 ДАНИЯ
Датски ресурсен център в областта на пожарната безопасност и предотвратяването на пожари е разработил софтуерна програма за оценка на риска от пожар, която може да предвиди разпространението на дима, температура, радиация и т.н. Центърът предлага лицензионни договори и се интересува от техническо сътрудничество.
Валидна до: 06/11/2014

06.11.13.05 ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
МСП базирано в Лондон, специализира в идентификацията на нови, биологично активни малки молекули за фармацевтични разработки, доставя естествени продукти и услуги на биотехнологични/фармацевтични и агрохимически R&D за полу-синтетични разработки. Компанията има опит и в привеждането в съответствие и включването на дейностите си по производство/пречистване на естествени продукти в проекти за финансиране в рамките на FP7 (Седма рамкова програма).
Валидна до: 06/11/2014

06.11.13.06 ДАНИЯ
Датски производител на производствени решения за промишлеността за шоколадови, хлебни и сладкарски изделия, търси поддоставчици на различни възли и детайли.
Валидна до: 06/11/2014

06.11.13.07 ФРАНЦИЯ
Френско МСП, производител на иновативни соларни модули за производство на топла вода (които могат да бъдат инсталирани без да се засяга структурата на сградата) търси партньори за търговско споразумение.
Валидна до: 06/11/2014

06.11.13.08 РУМЪНИЯ
Румънски производител на дървени къщи и други изделия от дърво (дограма, градинско обзавеждане) търси услуги по дистрибуция и промоция на продуктите си. Компанията иска да разшири пазарите си в други европейски държави.
Валидна до: 06/11/2014

06.11.13.09 ТУРЦИЯ
Турска кетъринг-компания търси възможности за джойнт-венчър с опитни производители на замразени храни.
Валидна до: 06/11/2014

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна ще се отрази положително на двустранната търговия
Очаква се то да бъде подписано на Срещата на върха между ЕС и страните от Източното партньорство Още
Покана за участие в национална среща по проект „ADB Multiplatform“
Ще бъде обсъдена стратегия за създаване на център за мултимодални превози в България Още
Система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности бе представена в Палатата
Доказване на допълнителни знания и умения е особено необходимо при търсене на работа Още
Продължава регистрацията на фирми за участие в „Мисия за растеж” в Португалия
28-29 ноември 2013 Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговската палата – Търговище участва в партньорска среща по проект „e-F + TN” в Кишинев
Създаването на виртуални панаири и подкрепа на експортния потенциал на икономическите оператори бяха сред темите на срещата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Народното събрание прие промени в данъчни закони
Данъкът върху лихвите по банковите депозити ще бъде намален на 8% през 2014 г. Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Правителството одобри доклад за изпълнението на републиканския бюджет към края на месец септември т. г.
Фискалният резерв към 30 септември е в размер на 5 млрд. лева Още
Редовна мисия на МВФ е на посещение у нас до 15 ноември
Ще бъдат дискутирани основните краткосрочни и средносрочни макроикономически прогнози Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Насоки на ЕК за държавната намеса в производството на електроенергия
В някои случаи намесата на обществените органи може да наруши функционирането на пазара и да доведе до по-високи цени Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум на тема „Стратегически възможности за бизнеса през новия програмен период 2014 – 2020”