Брой 69 (2075), 08-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП продължава да работи за укрепване на социалния диалог в България


В началото на 2020 г. бе одобрен проект STRONG (Sustainable social policy ThROugh capacity strengtheniNG), финансиран по линия на Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Проектът се изпълнява от БТПП като водеща организация, в партньорство с NHO (Конфедерация на работодателите в Норвегия) и НББГ (Норвежко-българска бизнес група). Палатата, като най-голямата работодателска организация в България, има вече един успешно реализиран проект „TRUST“ – Прозрачност за устойчива социална политика,  който е по линия на Фонда за достойни условия на труд,.

Новият проект „STRONG“ се явява естествено продължение на усилията на БТПП към укрепване на политиките и практиките на социалния диалог у нас, подобряване на тристранния диалог на национално, регионално и местно равнище, както и стимулиране на двустранното сътрудничество с Норвегия чрез споделяне на опит, знания и добри практики. В тази връзка е планирано организиране на работно посещение на представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) в Норвегия с цел обмяна на добри практики. Дейностите от първата година от изпълнението на проекта са свързани с проучване на добри практики в тристранния диалог в Норвегия и ЕС, както  и разработване на наръчник за доброволно решаване на спорове - преговори, медиация, помирение, арбитраж и решаване на колективни трудови спорове. Предвижда се като финален резултат и изграждане на специализирана он лайн платформа с обучителни модули, включващи  управление на конфликти, справяне със стреса на работното място, добри практики за ефективна комуникация по време на преговори, успешни тактики при водене на преговори.

В рамките на проекта ще бъдат организирани и работни семинари за обмяна на опит с норвежкия партньор NHO, за провеждането на които БТПП ще информира допълнително на своята интернет страница и фейсбук страница  на проекта.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП продължава да работи за укрепване на социалния диалог в България
Усъвършенстване на капацитета и уменията на участниците в тристранния диалог Още
Нов срок за подаване на проекти за Седмото издание на "Конкурса за иновации": 14 септември 2020 г.
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Две нови електронни услуги пуска НАП
Ще се спестят значително време и разходи на участниците в данъчните производства Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Министър Росен Желязков призова ЕК за финансова подкрепа на транспортния сектор
За въвеждане на временни дерогации на правилата за управлението и почивките на водачите Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Задължителна е регистрацията на лицата, които разпространяват твърди горива и на обектите, в които се разпространяват твърди горива за битово отопление
Промени в Ценоразписа на услугите, предоставяни от Патентното ведомство
Обнародван в ДВ бр.33 от 7 април 2020 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
За привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Европейски кодекс за електронни съобщения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
SMEs Webinars & Дерзай: След утрешния ден с Момчил Василев на 10 април
Институтът за изследване на изкуствата на БАН дава временен on-line достъп до свои редки и скъпи издания