Брой 69 (2075), 08-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Институтът за изследване на изкуствата на БАН дава временен on-line достъп до свои редки и скъпи издания


В условията на физическо дистанциране и при затворени културни и образователни институции поради пандемията от COVID-19, учените от Института за изследване на изкуствата (ИИИзк) дават временен on-line достъп до свои редки и скъпи издания на сайта http://artstudies.bg/?page_id=12195

Тези издания са посветени на актуални проучвания върху културата и изкуството на България и света и са в малък тираж, предназначени са предимно за експерти, богато илюстрирани и репрезентативни са, но учените вярват, че в състояние на криза и ограничена комуникация подобни книги биха допринесли за по-лесното понасяне на принудителна самоизолация.

Сред изданията на ИИИзк има и такива, посветени на християнското изкуство и on-line достъпът до тях се свързва с предстоящите великденски празници. В тази връзка директорът на Института проф. д-р Емануел Мутафов припомня думите на св. Йоан Богослов: „Човек, който поради нужда не може да посети църква, може себе си да превърне в жертвеник (храмов олтар – Е.М.), на който до се моли“. Същият отец на православието, когато говори за любовта към ближния, споменава: „Ти почиташ днешния жертвеник, защото оттам приемаш тялото Христово (Светото причастие – Е.М.), но се отнасяш надменно към този, който самият е тяло Господне, гледайки го безучастно да се погубва. Можеш да видиш този жертвеник да се издига навсякъде – и по тесни улички, и по площади, където можеш да Му принасяш жертви по всяко време“ (Йоан Златоуст, Коментар върху 2 Коринтяни).

Затова проф. Е. Мутафов съветва: в ситуацията на пандемия посрещнете великденските празници у дома, превръщайки себе си в жертвеник на чистата вяра, четете и не излагайте другите на опасност особено свещениците, които са малцина.

.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП продължава да работи за укрепване на социалния диалог в България
Усъвършенстване на капацитета и уменията на участниците в тристранния диалог Още
Нов срок за подаване на проекти за Седмото издание на "Конкурса за иновации": 14 септември 2020 г.
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Две нови електронни услуги пуска НАП
Ще се спестят значително време и разходи на участниците в данъчните производства Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Министър Росен Желязков призова ЕК за финансова подкрепа на транспортния сектор
За въвеждане на временни дерогации на правилата за управлението и почивките на водачите Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Задължителна е регистрацията на лицата, които разпространяват твърди горива и на обектите, в които се разпространяват твърди горива за битово отопление
Промени в Ценоразписа на услугите, предоставяни от Патентното ведомство
Обнародван в ДВ бр.33 от 7 април 2020 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
За привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Европейски кодекс за електронни съобщения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
SMEs Webinars & Дерзай: След утрешния ден с Момчил Василев на 10 април
Институтът за изследване на изкуствата на БАН дава временен on-line достъп до свои редки и скъпи издания