Брой 94 (1358), 19-05-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП и Flanders Investment & Trade (FIT) обсъждат области на взаимното сътрудничество


В БТПП се проведе среща между председателя на БТПП Цветан Симеонов и Франк Ван Айнд, комисар по инвестициите и търговията към Консулството на Кралство Белгия в Санкт Петербург, представляващ Flanders Investment & Trade (FIT).

Цел на срещата бе установяването на контакт между двете институции и обсъждане  на възможности за сътрудничество, обмен на информация и нетуъркинг.

FIT е държавна агенция за насърчаване на икономическото сътрудничество между Фландрия и трети страни, предоставяща безплатни консултации, матчмейкинг на белгийски и чуждестранни компании, улесняване и промотиране на стокообмена. Представителството на FIT към Белгийското консулство в Санкт Петербург отговаря за страните от Централна и Източна Европа.

Представителят на FIT бе запознат с дейността на Палатата, статистическите издания, предимствата на Търговския регистър на БТПП и неговото постоянно модернизиране.

Бяха обсъдени и възможностите за сътрудничество между БТПП и FIT като презентиране на дейността на FIT в България, организиране на двустранни В2В форуми с участието на бизнеси от Фландрия и България и други общи мероприятия, с цел насърчаване на икономическото сътрудничество.

Български предприемачи и компании, проявяващи интерес към установяването на бизнес контакти с Фландрия, или проявяващи интерес към участие в двустранни бизнес мероприятия, могат да се свържат и с дирекция „Международно сътрудничество и международно организации“ към БТПП на тел.: 02/ 8117 497 или по е-мейл на v.velichkov@bcci.bg.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Flanders Investment & Trade (FIT) обсъждат области на взаимното сътрудничество
Държавната агенция FIT насърчава икономическото сътрудничество между Фландрия и трети страни Още
Стартира пилотната фаза за подкрепа на МСП по проект PRE-SOLVE
Мобилна апликация ще позволи на фирмите да използват разработени документи, образци и формуляри чрез различни смарт устройства Още
Скулпторът Андрей Врабчев представи свое изследване в областта на публичната дипломация
И нейната роля в съвременния свят Още
Представяне на книгата „Устрем“ на Александър Кашукеев
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАЖП организира среща по проект SEEWBAN в БТПП
Представяне на възможности за финансиране от страна на бизнес ангели Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Възможности за продажба на български храни през търговските вериги в Румъния
Среща-дискусия, организирана от Българо-румънската търговско-промишлена палата на 30 май 2017 г. в Русе Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК
Работна група ще определи позицията на България за Общата селскостопанска политика след 2020 г
Основен приоритет и след 2020 г. ще бъде биологичното производство и мерки за опазване на околната среда Още
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
МОН връчи награди „Питагор“ на десет заслужили учени
Голямата награда „Питагор“ за млад учен беше присъдена на гл. ас. д-р Теодора Чамова и на д-р ас. Кирил Христов Още