Брой 94 (1358), 19-05-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Скулпторът Андрей Врабчев представи свое изследване в областта на публичната дипломация


На среща с председателя на БТПП Цветан Симеонов скулпторът Андрей Врабчев представи свое изследване за публичната дипломация, което извършва и от името на Дипломатическия институт към МВнР. Той дефинира обекта на изследването си не само като класическата публична или културна дипломация, а като спектрум от формални и неформални връзки, които се развиват от правителствени и неправителствени организации, с цел засилване на сътрудничеството между различните нации.

Бяха обсъдени въпроси, свързани с международното сътрудничество на Палатата с чуждестранни актьори и сродни организации.

Сред темите на разговора бе и кампанията на Българската търговско-промишлена палата за възстановяване  къщата на Иван Грозев в Карлово  и превръщането ѝ в музей. 

В своя стремеж да запази изворите на българщината за бъдещите поколения, БТПП осигури средствата за закупуване на имота в навечерието на 120-годишнината от създаването на първите търговски палати в България.

Председателят на Палатата обясни, че все още не са достатъчни събраните средства за оформянето на музея, поради намалената активност на дарителите.

В продължение на разговора, като пример за тези т.нар. „символни дейности“ от страна на частната сфера, промотиращи сътрудничеството и международните отношения между държавите, председателят на Палатата представи дейността на Клуба на Смесените и чуждестранни палати в България, сътрудничеството на БТПП с палати и партньори от трети страни, съвместно изпълнение на проекти със социална или културна стойност, както и организирането на бизнес делегации в чужбина.

Обсъдени бяха още и участието на БТПП в Асоциацията на Балканските палати, поради фокусирането на изследването върху страните от Югоизточна Европа, както и сътрудничеството с други държави от региона за опазване на културното наследство.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Flanders Investment & Trade (FIT) обсъждат области на взаимното сътрудничество
Държавната агенция FIT насърчава икономическото сътрудничество между Фландрия и трети страни Още
Стартира пилотната фаза за подкрепа на МСП по проект PRE-SOLVE
Мобилна апликация ще позволи на фирмите да използват разработени документи, образци и формуляри чрез различни смарт устройства Още
Скулпторът Андрей Врабчев представи свое изследване в областта на публичната дипломация
И нейната роля в съвременния свят Още
Представяне на книгата „Устрем“ на Александър Кашукеев
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАЖП организира среща по проект SEEWBAN в БТПП
Представяне на възможности за финансиране от страна на бизнес ангели Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Възможности за продажба на български храни през търговските вериги в Румъния
Среща-дискусия, организирана от Българо-румънската търговско-промишлена палата на 30 май 2017 г. в Русе Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК
Работна група ще определи позицията на България за Общата селскостопанска политика след 2020 г
Основен приоритет и след 2020 г. ще бъде биологичното производство и мерки за опазване на околната среда Още
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
МОН връчи награди „Питагор“ на десет заслужили учени
Голямата награда „Питагор“ за млад учен беше присъдена на гл. ас. д-р Теодора Чамова и на д-р ас. Кирил Христов Още