Брой 94 (1358), 19-05-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Стартира пилотната фаза за подкрепа на МСП по проект PRE-SOLVE


В гр. Сабадел, Испания се проведе трета работна среща по проект PRE-SOLVE, съфинансиран по програма „Правосъдие” на ЕС. Участваха представители на БТПП, заедно с търговско-промишлени палати от Белгия, Италия, Испания, Кипър, Румъния, Франция и Чехия.

Целта на срещата бе свързана с представяне напредъка по разработения пакет от мерки за подкрепа на различни групи от МСП и микро предприятия. Документите, образците и формулярите обхващат различни сфери от дейността на една фирма - управление на разходи и приходи, превантивни действия за фирмено оздравяване, психологическа устойчивост на управленския екип, разрешаване на спорове чрез арбитраж и медиация,  изготвяне на подходящ бизнес план за оздравяване на фирмата.

Обсъжда се възможността за създаване на мобилна апликация, която ще позволи на фирмите с временни затруднения да  използват разработените документи навсякъде и ефективно чрез различни смарт устройства.

До края на 2017г. БТПП има за цел да представи инструментите на общо 130 представители на бизнеса в общо 6 обучения. В началото на месец юни Палатата ще организира второ обучение по проекта, което ще  даде ясни насоки на фирмите как да предотвратят проблеми, да подобрят или заздравят фирмената си дейност.

Партньорите  обсъждат възможността  и за изготвяне на  общ документ с   препоръки и практически съвети към фирмите – как да избягват  основните рискове, които биха причинили  административни и финансови затруднения в тяхната дейност.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Flanders Investment & Trade (FIT) обсъждат области на взаимното сътрудничество
Държавната агенция FIT насърчава икономическото сътрудничество между Фландрия и трети страни Още
Стартира пилотната фаза за подкрепа на МСП по проект PRE-SOLVE
Мобилна апликация ще позволи на фирмите да използват разработени документи, образци и формуляри чрез различни смарт устройства Още
Скулпторът Андрей Врабчев представи свое изследване в областта на публичната дипломация
И нейната роля в съвременния свят Още
Представяне на книгата „Устрем“ на Александър Кашукеев
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАЖП организира среща по проект SEEWBAN в БТПП
Представяне на възможности за финансиране от страна на бизнес ангели Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Възможности за продажба на български храни през търговските вериги в Румъния
Среща-дискусия, организирана от Българо-румънската търговско-промишлена палата на 30 май 2017 г. в Русе Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК
Работна група ще определи позицията на България за Общата селскостопанска политика след 2020 г
Основен приоритет и след 2020 г. ще бъде биологичното производство и мерки за опазване на околната среда Още
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
МОН връчи награди „Питагор“ на десет заслужили учени
Голямата награда „Питагор“ за млад учен беше присъдена на гл. ас. д-р Теодора Чамова и на д-р ас. Кирил Христов Още