Брой 94 (1358), 19-05-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

БАЖП организира среща по проект SEEWBAN в БТПП


Във връзка с изпълнението на проекта „Европейска общност от дами бизнес ангели за жени-предприемачи“ (SEEWBAN), Българската асоциация на жените-предприемачи (БАЖП), която е партньор по проекта заедно с Българска търговско-промишлена палата (БТПП), организира среща на 16 май 2017 г. в БТПП – София. По проекта водеща организация е Федерацията на предприятията от Югозападна Гърция и партньори от 7 страни-членки на ЕС: Гърция, Кипър, България, Словения, Унгария, Италия и Великобритания (Шотландия). 

На срещата присъстваха дами, заинтересовани да бъдат бизнес ангели, както и дами, интересуващи се от финансиране от страна на бизнес ангели, за да разширят бизнеса си или да стартират собствен бизнес.

Г-жа Радка Стаменова, председател на БАЖП, член на УС и ИС на БТПП, представи проекта, а г-жа Мариана Танчева, директор на Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти” в БТПП, поздрави участниците и взе отношение по изпълнението на проекта.

Николай Мавроматис, основател и президент на Българската асоциация на бизнес ангелите (Bulgaria Angels), запозна присъстващите с дейността на организацията и с това как тя може да бъде полезна за изпълнението на проекта със своя богат опит и контакти. Той отговори на поставените въпроси, предизвикани от интересната му презентация.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Flanders Investment & Trade (FIT) обсъждат области на взаимното сътрудничество
Държавната агенция FIT насърчава икономическото сътрудничество между Фландрия и трети страни Още
Стартира пилотната фаза за подкрепа на МСП по проект PRE-SOLVE
Мобилна апликация ще позволи на фирмите да използват разработени документи, образци и формуляри чрез различни смарт устройства Още
Скулпторът Андрей Врабчев представи свое изследване в областта на публичната дипломация
И нейната роля в съвременния свят Още
Представяне на книгата „Устрем“ на Александър Кашукеев
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАЖП организира среща по проект SEEWBAN в БТПП
Представяне на възможности за финансиране от страна на бизнес ангели Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Възможности за продажба на български храни през търговските вериги в Румъния
Среща-дискусия, организирана от Българо-румънската търговско-промишлена палата на 30 май 2017 г. в Русе Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК
Работна група ще определи позицията на България за Общата селскостопанска политика след 2020 г
Основен приоритет и след 2020 г. ще бъде биологичното производство и мерки за опазване на околната среда Още
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
МОН връчи награди „Питагор“ на десет заслужили учени
Голямата награда „Питагор“ за млад учен беше присъдена на гл. ас. д-р Теодора Чамова и на д-р ас. Кирил Христов Още