Брой 94 (1358), 19-05-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Представяне на книгата „Устрем“ на Александър Кашукеев


Главният секретар на БТПП Васил Тодоров поздрави Александър Кашукеев по повод издаването на книгата „Устрем“ – историята на неговия професионален път и спомени от личния живот. По време на официалното представяне на книгата, Васил Тодоров връчи  поздравителен адрес от името на председателя на БТПП.

От страна на Палатата беше изразена признателност за дългогодишната съвместна работа с Александър Кашукеев в подкрепа на българското предприемачество.

„Говорейки за миналото, трябва да мислим и за бъдещето. Успешният професионален път, натрупаният опит, визията за развитие – са една добра основа за бъдеща  ползвотворна работа в рамките на органите на БТПП от страна на Александър Кашукеев”, подчерта в своето приветствие главният секретар на Палатата.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Flanders Investment & Trade (FIT) обсъждат области на взаимното сътрудничество
Държавната агенция FIT насърчава икономическото сътрудничество между Фландрия и трети страни Още
Стартира пилотната фаза за подкрепа на МСП по проект PRE-SOLVE
Мобилна апликация ще позволи на фирмите да използват разработени документи, образци и формуляри чрез различни смарт устройства Още
Скулпторът Андрей Врабчев представи свое изследване в областта на публичната дипломация
И нейната роля в съвременния свят Още
Представяне на книгата „Устрем“ на Александър Кашукеев
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАЖП организира среща по проект SEEWBAN в БТПП
Представяне на възможности за финансиране от страна на бизнес ангели Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Възможности за продажба на български храни през търговските вериги в Румъния
Среща-дискусия, организирана от Българо-румънската търговско-промишлена палата на 30 май 2017 г. в Русе Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК
Работна група ще определи позицията на България за Общата селскостопанска политика след 2020 г
Основен приоритет и след 2020 г. ще бъде биологичното производство и мерки за опазване на околната среда Още
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
МОН връчи награди „Питагор“ на десет заслужили учени
Голямата награда „Питагор“ за млад учен беше присъдена на гл. ас. д-р Теодора Чамова и на д-р ас. Кирил Христов Още