Брой 208 (1719), 31-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Форум в Братислава, посветен на сближаването в икономически и социален план в ЕС


В момента в страните членки на ЕС има значителни различия в икономиката, в големи граници се движат стойностите на производителността на труда и заплащането. Страните с най-добри показатели, над средното ниво за ЕС по брутен вътрешен продукт на глава от населението, са Люксембург, Дания и Холандия.  България, Латвия и Румъния съответно са в групата страни с ниска производителност, съответно и заплащане. Тези въпроси, както и други важни теми бяха дискутирани на форум, организиран от Фондация "Фридрих Еберт" на тема „Социална Европа – един път за конвергенцията“ в гр. Братислава.

По време на форума се очертаха и други големи различия – например в безработицата – тя се движи между 2.5% и 19%, като средното ниво за ЕС е рекордно ниско от 8.1% през август тази година. Образованието и инфраструктурата също са области със сериозни различния. Например, в Западна Европа има изградени високоскоростни жп пътища, позволяващи скорост и над 300 км/ч, докато в страните от Източна Европа няма такива и всички отсечки са под 200 км/ч.

Сближаването на заплатите на страните от Централна и Източна Европа с нивата каквито са на западноевропейските страни няма как да стане бързо и административно, защото много фирми ще имат сериозни проблеми с конкурентоспособността си. Конкретно за България заплащането зависи от структурата на икономиката – ориентирането към продукти с по-висока добавена стойност ще може да позволи по-високи заплати. Също влизането в Еврозоната ще е крачка и към конвергенцията на страната ни в икономически и социален план.  

Участниците във форума се обединиха и около идеята, че пътят към конвергенцията в ЕС минава основно през намаляване на бюрокрацията, насърчаване на инвестициите, промени в образованието и мерки за задържане на младите хора.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Дискусия във Видин за икономическото развитие на региона
Инициатива на БТПП и Видинската търговско-промишлена палата Още
Среща с Фабрицио Дзарконе, постоянен представител на Световната банка за България
Устойчивото развитие, околната среда, законодателството и обществените поръчки - във фокуса на разговора Още
Форум в Братислава, посветен на сближаването в икономически и социален план в ЕС
Ако заплатите растат прекалено бързо, много фирми от ЦИЕ ще имат проблеми с конкурентоспособността Още
Арбитражният съд при БТПП участва в международен форум по арбитраж в Париж
Представени бяха данни за състоянието на арбитражните институции в Централна и Източна Европа Още
На 6 ноември БТПП организира информационен ден за жени предприемачи и „бизнес ангели“
Участниците ще получат ценни съвети за разработване на бизнес план и успешното му представяне пред инвеститори Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индустрията на изнесените услуги формира 4.8% от БВП на България
Над 67 000 души работят в сферата на аутсорсинга у нас Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Агенция „Митници" поднови Меморандума за разбирателство с Филип Морис България
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network