Брой 208 (1719), 31-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Наредба за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход


В ДВ, бр. 62/27.07.2018 г. е обнародван Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Със закона се въвежда регистрационен режим за икономическите оператори, извършващи дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Законът определя седем дейности, които подлежат на регистрация, като за всяка от тях са предвидени общи и специални условия за регистрация.

В съответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 4 от закона, e изготвен проект на наредба на министъра на икономиката, с която се определят редът и условията за водене на регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С проекта на Наредба се определят:

- създаването, организацията, съдържанието, воденето и съхраняването на регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход;

- воденето, съхранението и утвърждаването на образец на специалния регистър, който водят земеделските стопани, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители;

- образецът на банкова гаранция и редът за усвояване на обезпеченията, които се предоставят на основание ЗАРИДСНПНП.

- създава се образец на заявлението за регистрация по закона на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход;

- подробно са описани документите, които лицата, осъществяващи икономически дейности по чл. 2, ал. 1 от закона следва да прилагат към заявлението и с които се установява съответствие с общите и специалните условия за регистрация по закона.

Проектът на доклад до министъра на икономиката можете да видите ТУК.

Проектът на наредба можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: b.bonchev@mi.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Дискусия във Видин за икономическото развитие на региона
Инициатива на БТПП и Видинската търговско-промишлена палата Още
Среща с Фабрицио Дзарконе, постоянен представител на Световната банка за България
Устойчивото развитие, околната среда, законодателството и обществените поръчки - във фокуса на разговора Още
Форум в Братислава, посветен на сближаването в икономически и социален план в ЕС
Ако заплатите растат прекалено бързо, много фирми от ЦИЕ ще имат проблеми с конкурентоспособността Още
Арбитражният съд при БТПП участва в международен форум по арбитраж в Париж
Представени бяха данни за състоянието на арбитражните институции в Централна и Източна Европа Още
На 6 ноември БТПП организира информационен ден за жени предприемачи и „бизнес ангели“
Участниците ще получат ценни съвети за разработване на бизнес план и успешното му представяне пред инвеститори Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индустрията на изнесените услуги формира 4.8% от БВП на България
Над 67 000 души работят в сферата на аутсорсинга у нас Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Агенция „Митници" поднови Меморандума за разбирателство с Филип Морис България
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network