Брой 208 (1719), 31-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

На 6 ноември БТПП организира информационен ден за жени предприемачи и „бизнес ангели“

На 6 ноември БТПП ще проведе информационен ден по проект SEEWBAN, който цели да насърчи инвестициите в женското предприемачество чрез създаване на мрежа от „бизнес ангели“ в Югоизточна Европа.

По време на информационния ден акцент ще бъде поставен върху дейностите, които предстоят да се осъществят до края на проекта. Специално внимание ще бъде обърнато на платформата за онлайн обучение на жени предприемачи и „бизнес ангели“, разработена в рамките на проекта. Участниците ще бъдат информирани за съдържанието на учебните модули, както и за процеса на записване и провеждане на обучение посредством платформата.

Присъстващите ще бъдат запознати с условията за участие в двете „пичинг“ събития за жени предприемачи и „бизнес ангели“, които БТПП ще организира на 21 ноември и 12 декември 2018 г. Авторите на най-добрите бизнес идеи, кандидатствали в обявените от БТПП срокове, ще бъдат поканени за участие в „пичинг“ събитията. Освен да представят своите бизнес идеи, жените предприемачи ще имат възможност да установят контакт с потенциални инвеститори, с цел договаряне на евентуално финансиране или друг вид съдействие за своите бизнес начинания от страна на присъстващите „бизнес ангели“. 

Участниците в информационния ден ще получат ценни съвети за разработване на добър бизнес план и успешното му представяне пред инвеститори. Представител на Българската асоциация на бизнес ангелите ще сподели опита на инвеститорите, които подпомагат стартиращи компании и предприемачи.

Целевата група на събитието са жени предприемачи и „бизнес ангели“ от всяка сфера на бизнеса.

Информационният ден ще се проведе на 6 ноември 2018 г., 11:00 – 13:00 ч., в зала „Б“ в сградата на БТПП. Информационният ден е безплатен, а програма на събитието може да бъде намерена тук. Желаещите да присъстват следва да заявят своето участие, като попълнят регистрационната форма и я изпратят в срок до 05.11.2018 г. на ел. поща: projects3@bcci.bg. За допълнителна информация: Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти”, тел. 02/8117 553.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Дискусия във Видин за икономическото развитие на региона
Инициатива на БТПП и Видинската търговско-промишлена палата Още
Среща с Фабрицио Дзарконе, постоянен представител на Световната банка за България
Устойчивото развитие, околната среда, законодателството и обществените поръчки - във фокуса на разговора Още
Форум в Братислава, посветен на сближаването в икономически и социален план в ЕС
Ако заплатите растат прекалено бързо, много фирми от ЦИЕ ще имат проблеми с конкурентоспособността Още
Арбитражният съд при БТПП участва в международен форум по арбитраж в Париж
Представени бяха данни за състоянието на арбитражните институции в Централна и Източна Европа Още
На 6 ноември БТПП организира информационен ден за жени предприемачи и „бизнес ангели“
Участниците ще получат ценни съвети за разработване на бизнес план и успешното му представяне пред инвеститори Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индустрията на изнесените услуги формира 4.8% от БВП на България
Над 67 000 души работят в сферата на аутсорсинга у нас Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Агенция „Митници" поднови Меморандума за разбирателство с Филип Морис България
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network