Брой 208 (1719), 31-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Агенция „Митници" поднови Меморандума за разбирателство с Филип Морис България


На 30 октомври Агенция „Митници" и Филип Морис България подновиха сключения през 2007 г. Меморандум за разбирателство. Борбата с контрабандата на тютюневи изделия остава приоритет, както за държавната институция, така и за Филип Морис, се посочва в документа, който потвърждава като области на сътрудничество обучението и обмена на информация по повод контрабандни и фалшиви тютюневи изделия, носещи марки на компанията. Ще продължат и проучванията за оценка на незаконния пазар в България и ЕС, които освен информация за обема, са източник и на полезни данни за вида на тютюневите изделия, непредназначени за местния пазар.

По време на подписването директорът на Агенция „Митници" Георги Костов и Георгиос Маргонис, Управител на Филип Морис България, отчетоха сътрудничество в борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия до момента и постигнатите от държавата отлични резултати. Двете страни се съгласиха, че от съществено значение също е и повишаването на информираността на обществото относно последствията от незаконната търговия с тютюневи изделия и свързаните с нея престъпления, поради което сътрудничеството в тази посока ще продължи.

Предвид предстоящото ратифициране на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата Конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация, както и предвид факта, че през 2019 г. ще се  въведе една от най-сложните регулации в сектора - система за маркиране и проследяване на тютюневите продукти по Директивата за тютюневите изделия, Агенция „Митници" и Филип Морис България изразиха увереност, че като резултат на съвместната работа всички предвидени в тези документи механизми и системи ще бъдат реализирани успешно и в срок.

Директорът на Агенция „Митници" Георги Костов постави висока оценка за съвместната дейност на администрацията и Филип Морис България и очерта сътрудничеството между държавата и тютюневия бранш като пример за прозрачно и активно партньорство, довело до позитиви за бизнеса, администрацията и гражданите.

Георгиос Маргонис, Управител на Филип Морис България,  затвърди желанието на компанията да съдейства с ресурси и експертиза от най-добрите практики на индустрията за борба с незаконни продукти.

Едновременно с подписването на Меморандума бяха дарени и седем оперативни автомобила, които ще бъдат използвани в ежедневната работа по превенция и пресичане на разпространението на нелегални тютюневи изделия.

Източник: Агенция "Митници"

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Дискусия във Видин за икономическото развитие на региона
Инициатива на БТПП и Видинската търговско-промишлена палата Още
Среща с Фабрицио Дзарконе, постоянен представител на Световната банка за България
Устойчивото развитие, околната среда, законодателството и обществените поръчки - във фокуса на разговора Още
Форум в Братислава, посветен на сближаването в икономически и социален план в ЕС
Ако заплатите растат прекалено бързо, много фирми от ЦИЕ ще имат проблеми с конкурентоспособността Още
Арбитражният съд при БТПП участва в международен форум по арбитраж в Париж
Представени бяха данни за състоянието на арбитражните институции в Централна и Източна Европа Още
На 6 ноември БТПП организира информационен ден за жени предприемачи и „бизнес ангели“
Участниците ще получат ценни съвети за разработване на бизнес план и успешното му представяне пред инвеститори Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индустрията на изнесените услуги формира 4.8% от БВП на България
Над 67 000 души работят в сферата на аутсорсинга у нас Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Агенция „Митници" поднови Меморандума за разбирателство с Филип Морис България
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network