Брой 224 (1982), 21-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Надграждаме икономическите връзки с Индия


Делегацията, организирана от БТПП и придружаваща визитата в Индия на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика - Марияна Николова, взе участие в официалното откриване на Бизнес форум "Индия - Европа 29".

Събитието се провежда за 5-та поредна година в Делхи и събира над 550 представители на индийските делови среди от различни щати и представители на европейския бизнес от Централна и Източна Европа. Форумът продължава 2 дни, като поставя акцент на следните сектори: фармация, информационни технологии, изкуствен интелект, умни градове и др. С програмата на форума можете да се запознаете  ТУК.

В официалното откриване участие взеха председателят на Конфедерацията на индийските индустрии - Викрам Крилоскар, съорганизатор на мероприятието и представители на правителствата на Индия, Литва, Латвия, Унгария, Словакия и България. Акцент бе поставен върху силните страни на индийската икономика, сред които услуги, ИКТ, автомобилостроене, стартъпи и др. 

Вицепремиерът Николова бе с най-високия ранг сред официалните гости на събитието, като домакините отчетоха това и България бе най-често споменаваната страна в изказванията на представителите на индийската държава и Конфедерацията на индийската индустрия по време на форума.

Николова поздрави участниците в Бизнес форума и заяви, че новите световни икономически тенденции, иновации и възможности налагат да търсим сътрудничество в съвършено нови сектори. Тя отбеляза, че петото издание на инициативата търси отговор на новите предизвикателства, като спомага за изграждането на нови партньорства, за надграждане на съществуващите контакти с Индия. Според нея, можем да съсредоточим усилията си върху ускоряването на търговията и инвестициите в секторите биотехнологии, хранителната промишленост, зърнените култури, транспортното оборудване, машини и съоръжения, като представи политиките на българското правителство за поддържане на добър бизнес климат. 

Марияна Николова проведе срещи с: министъра на търговията, индустрията и железниците на Република Индия Пиуш, министъра на туризма и културата Прахлад Сингх Пател, индийския министър на външните работи д-р Субрахманям Джаишанкар. По време на разговорите е обсъдено разширяването на договорноправната основа на двустранното сътрудничество и по-специално съгласуване и подписване на Спогодбата за морско търговско корабоплаване, както и изработване на пътна карта за изпълнение на Меморандума за разбирателство в сферата на туризма, подписан миналата година.

В рамките на форума са потвърдени над 400 двустранни срещи  с представители на бизнеса от Индия и ЦИЕ. 


 

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо на АОБР до министър-председателя Бойко Борисов
Надграждаме икономическите връзки с Индия
С акцент върху силните страни на индийската икономика - ИКТ, автомобилостроене, стартъпи Още
Продължава обсъждането на предложения за заплащането на обезщетенията за временна неработоспособност
БТПП настоява то да бъде ангажимент на НОИ Още
Предстоящи изменения в актовете, регламентиращи дейността на Арбитражния съд при БТПП
В сила от 1 декември 2019 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация от град Ухан, Китай посети Бургаската търговско-промишлена палата
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството одобри промени във Валутния закон
Прецизира се разпоредбата, свързана с осъществяването на законосъобразен и ефективен валутен контрол Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията приема становища относно проектите на бюджетни планове за еврозоната
Нито един от проектите не се отклонява особено сериозно от изискванията на Пакта за стабилност и растеж Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна изложба Cosme Tokyo 2020
18-23 януари 2020 г., гр. Токио, Япония Още