Брой 224 (1982), 21-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна изложба Cosme Tokyo 2020


В периода 18-23.01.2020 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна изложба Cosme Tokyo 2020, гр. Токио, Япония. Допустими за участие в търговската мисия са малки и средни предприятия от козметично-парфюмерийния сектор, производители на етерични масла, крайни тоалетни и козметични препарати и др.

Международната изложба Cosme Tokyo 2020 е една от най-значимите в региона и се провежда в Токио, столицата на Япония, който е най-големият град в света, с население от над 13 милиона души. Посещението на изложбата ще предостави на българските производители достъп до големи и перспективни пазари, с населения с високо покупателна способност. Потенциалът на козметичния пазар в Източна Азия е огромен, както и очакванията за постоянно нарастване на населението, добрата демографска структура, преобладаващия дял младо население, тенденцията към постоянен икономически растеж и повишаване на доходите на населението са предпоставки за доброто позициониране на българските производители на козметични продукти.

По време на Cosme Tokyo 2020 се организират форуми с В2В срещи с дистрибутори, богата съпътстваща програма със симпозиуми и конференции, уъркшопове, фокусирани към последните тенденции в развитието на индустрията и др. На българските предприятия, участници в търговската мисия, ще бъде предоставена възможност за получаване на информация относно пазарните тенденции, особеностите на тези пазари, както и да се видят презентации на различни теми в областта на козметиката.

ИАНМСП поема 80% от разходите, свързани с осигуряване на превоз (самолет, влак, автобус), визи; трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем зали; техническо оборудване; кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на изложбите/конференции/ нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на търговската мисия и др.

Останалите 20% се поемат от одобрените за участие в търговската мисия български малки и средни предприятия.

Изисквания към участниците и необходими документи ТУК

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 25 ноември 2019 г. на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4 или да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail адрес: office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 25 ноември 2019 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо на АОБР до министър-председателя Бойко Борисов
Надграждаме икономическите връзки с Индия
С акцент върху силните страни на индийската икономика - ИКТ, автомобилостроене, стартъпи Още
Продължава обсъждането на предложения за заплащането на обезщетенията за временна неработоспособност
БТПП настоява то да бъде ангажимент на НОИ Още
Предстоящи изменения в актовете, регламентиращи дейността на Арбитражния съд при БТПП
В сила от 1 декември 2019 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация от град Ухан, Китай посети Бургаската търговско-промишлена палата
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството одобри промени във Валутния закон
Прецизира се разпоредбата, свързана с осъществяването на законосъобразен и ефективен валутен контрол Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията приема становища относно проектите на бюджетни планове за еврозоната
Нито един от проектите не се отклонява особено сериозно от изискванията на Пакта за стабилност и растеж Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна изложба Cosme Tokyo 2020
18-23 януари 2020 г., гр. Токио, Япония Още