Брой 224 (1982), 21-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Продължава обсъждането на предложения за заплащането на обезщетенията за временна неработоспособност


БТПП взе участие в инициирана от политическа партия Воля среща с представители на работодателите и синдикатите по внесеното от тях предложение за изменение и допълнение на Законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване, с което се предлага задължението за изплащане на първите три работни дни от временната неработоспособност да премине към НОИ.

По време на срещата главният секретар на БТПП Васил Тодоров представи позицията на Палатата, с която подкрепи внесеното предложение. БТПП настоява заплащането на обезщетенията за временна неработоспособност да бъде ангажимент на НОИ, тъй като за този риск работодателите и работниците са превели във фондовете му определените осигурителни вноски. Беше посочено, че с това предложение не се решава въпросът за драстично нарасналия брой болнични и липсата на адекватен контрол върху случаите на злоупотреби.

По отношение на дискусията за източниците на финансиране на евентуален ангажимент на НОИ да заплаща и първите три дни от болничните – от БТПП беше обоснована необходимостта за въвеждане на задължение за заплащане на осигуровки и от страна на държавните служители. По този начин ще се премахне и съществуващата неравнопоставеност между лицата, работещи в частния сектор и в администрацията.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо на АОБР до министър-председателя Бойко Борисов
Надграждаме икономическите връзки с Индия
С акцент върху силните страни на индийската икономика - ИКТ, автомобилостроене, стартъпи Още
Продължава обсъждането на предложения за заплащането на обезщетенията за временна неработоспособност
БТПП настоява то да бъде ангажимент на НОИ Още
Предстоящи изменения в актовете, регламентиращи дейността на Арбитражния съд при БТПП
В сила от 1 декември 2019 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация от град Ухан, Китай посети Бургаската търговско-промишлена палата
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството одобри промени във Валутния закон
Прецизира се разпоредбата, свързана с осъществяването на законосъобразен и ефективен валутен контрол Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията приема становища относно проектите на бюджетни планове за еврозоната
Нито един от проектите не се отклонява особено сериозно от изискванията на Пакта за стабилност и растеж Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна изложба Cosme Tokyo 2020
18-23 януари 2020 г., гр. Токио, Япония Още