Брой 224 (1982), 21-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Комисията приема становища относно проектите на бюджетни планове за еврозоната


Европейската комисия представи становищата си относно проектите на бюджетни планове за 2020 г. на държавите членки от еврозоната, предприе мерки съгласно Пакта за стабилност и растеж за Унгария и Румъния и прие четвъртия доклад за засилено наблюдение по отношение на Гърция.

От юли тази година и за първи път от 2002 г. насам нито една държава членка от еврозоната не е подложена на процедурата при прекомерен дефицит. Очаква се съотношението на дълга към БВП в еврозоната да продължи да намалява, както през последните години, и да намалее от около 86 % през 2019 г. на около 85 % през 2020 г. Това се случва в контекста на отслабваща европейска и световна икономика.

След неотдавнашната есенна икономическа прогноза от 2019 г. и консултации с държавите членки Комисията прие становищата си относно проектите на бюджетни планове на всички държави от еврозоната. Тя констатира, че нито един от проектите на бюджетни планове за 2020 г. не се отклонява особено сериозно от изискванията на Пакта за стабилност и растеж.

През 2020 г. плановете на Германия, Ирландия, Гърция, Кипър, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия и Австрия спазват Пакта за стабилност и растеж; Естония и Латвия спазват изискванията като цяло, а плановете на Белгия, Испания, Франция, Италия, Португалия, Словения, Словакия и Финландия пораждат риск от неспазване на Пакта за стабилност и растеж през следващата година.

Повече информация  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо на АОБР до министър-председателя Бойко Борисов
Надграждаме икономическите връзки с Индия
С акцент върху силните страни на индийската икономика - ИКТ, автомобилостроене, стартъпи Още
Продължава обсъждането на предложения за заплащането на обезщетенията за временна неработоспособност
БТПП настоява то да бъде ангажимент на НОИ Още
Предстоящи изменения в актовете, регламентиращи дейността на Арбитражния съд при БТПП
В сила от 1 декември 2019 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация от град Ухан, Китай посети Бургаската търговско-промишлена палата
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството одобри промени във Валутния закон
Прецизира се разпоредбата, свързана с осъществяването на законосъобразен и ефективен валутен контрол Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията приема становища относно проектите на бюджетни планове за еврозоната
Нито един от проектите не се отклонява особено сериозно от изискванията на Пакта за стабилност и растеж Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна изложба Cosme Tokyo 2020
18-23 януари 2020 г., гр. Токио, Япония Още