Брой 64 (2070), 01-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Иновативна платформа за обмен на товари ще предостави нови услуги за бизнеса


От края на 2019 г. БТПП работи по проект SCOPE, който цели да разработи иновативна платформа за електронно управление на товари. Електронната система ще предоставя транспортни услуги за страните от Балканите, ще улеснява обмена на данни и информация, ще подпомага транспортните и логистични фирми от региона. В проекта участват 8 партньорски организации от 3 страни -  Албания, България и Гърция. Целевите групи, които ще ползват транспортния портал, са товародатели, превозвачи и спедитори.

Какви иновативни услуги ще предоставя платформата:

Лесен за ползване потребителски интерфейс. Платформата ще разполага с лесен за ползване интерфейс, позволяващ различни търсения по критерии: превозвач, товародател и спедитор. Контрагентите ще могат да договарят транспортни сделки чрез създаване на т.нар. електронни споразумения.

Умно управление на товари. “Smartmatch” алгоритъм ще предлага подходящи товари на превозвачите. Товародателите, от друга страна, ще разполагат с опция за филтриране на най-добра цена и условия за превоз на товари.

Възможности за обявяване на търгове. Трите групи ползватели (товародатели, превозвачи и спедитори) на електронната платформа ще могат да обявяват самостоятелни търгове, които ще представляват наддавания при превозване на товар, най-търсени и сигурни превозвачи, комплексни търгове, създадени от спедитори и т.н.

Възможности за усъвършенстване и добавяне на параметри в софтуерната архитектура.

БТПП ще участва в проучване на нуждите на фирмите от подобен тип платформа, пилотното й тестване и предоставяне на препоръки за подобряване на техническите й функционалности. За целевите групи по проекта ще бъде организирана международна конференция, през идните месеци, на която те ще дадат мнения за ефективността на процесите в платформата и какво трябва да се промени. Поетапно транспортният портал ще бъде пригоден, доколкото е възможно, за индивидуалните нужди на потребителите.

Следващи стъпки:
След финализирането на платформата ще стартират пилотните тестове, с които ще започнат реалните проверки за нейното функциониране, което също ще подлежи на промяна и адаптация. Партньорите от Албания, България и Гърция ще обменят постоянно информация за дейността на пилотните програми в различните страни, ще бъдат разисквани конкретни казуси за оптимизиране на функционалностите на портала.

Повече информация за проекта може да намерите на официалния сайт на програмата

Поради усложнената обстановка Българската търговско-промишлена палата полага усилия да качи съдържанието на платформата на уебсайта си.

За повече информация:
БТПП, Дирекция „Европейска интеграция и проекти“
Тел.: 02/8117508; 02/8117556
E-mail: projects@bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Иновативна платформа за обмен на товари ще предостави нови услуги за бизнеса
Обменът на данни и информация ще подпомага транспортните и логистични фирми от Балканите Още
GS1 България: Нови европейски изисквания към производителите на медицински изделия
Стъпки, които трябва да предприемат производителите на медицински изделия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Среща във Враца по проект “Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез зелени пътища”
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
ИА „Главна инспекция по труда“ – отговори на често задавани въпроси във връзка с обявеното извънредно положение
Европейската платформа за сътрудничество на клъстери подкрепя бизнеса с платформа, посветена на темата COVID-19
Европейска комисия: Ръководство за производство на маски и други лични предпазни средства (ЛПС), почистващи препарати за ръце, дезинфектанти за ръце и 3D печат
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Становище на НАП по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Определени са граничните пунктове, през които ще преминават „зелените коридори“ за доставка на стоки
Преминаването през тези коридори не бива да надвишава 15 минути по вътрешните сухопътни граници Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Информация във връзка със сроковете по производства по ЗОП и ЗЗК пред КЗК в условията на извънредно положение
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Удължава се срокът за подаване на заявления по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС–Виетнам: Европейският съвет окончателно дава зелена светлина на споразумението за свободна търговия