Брой 64 (2070), 01-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС

Европейска комисия: Ръководство за производство на маски и други лични предпазни средства (ЛПС), почистващи препарати за ръце, дезинфектанти за ръце и 3D печат


Във връзка с все по-голямото търсене на маски, дезинфектанти и други предпазни средства, на пазара се появиха различни по качество продукти, които могат да бъдат опасни за здравето на потребителите.  Това наложи Европейската комисия да издаде насоки за производството им, като документите ще бъдат допълвани на регулярно, за да се адресират нововъзникнали нужди на икономическите оператори. Целта е да се помогне на производителите и органите за надзор на пазара да гарантират, че горепосочените продукти отговарят на необходимите стандарти за безопасност и са ефективни.

1) маски и други лични предпазни средства (ЛПС): https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40521

2) почистващи препарати и дезинфектанти за ръце: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523

3) 3D печат: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40522

 В следващите дни ЕК ще бъдат предоставени и указания за производителите на медицинските изделия.

При въпроси, свързани с Единния пазар или европейското законодателство, не се колебайте да се свържете с
Enterprise Europe Network към БТПП Тел: 02 8117 505/515/125 Имейл:
een@bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Иновативна платформа за обмен на товари ще предостави нови услуги за бизнеса
Обменът на данни и информация ще подпомага транспортните и логистични фирми от Балканите Още
GS1 България: Нови европейски изисквания към производителите на медицински изделия
Стъпки, които трябва да предприемат производителите на медицински изделия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Среща във Враца по проект “Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез зелени пътища”
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
ИА „Главна инспекция по труда“ – отговори на често задавани въпроси във връзка с обявеното извънредно положение
Европейската платформа за сътрудничество на клъстери подкрепя бизнеса с платформа, посветена на темата COVID-19
Европейска комисия: Ръководство за производство на маски и други лични предпазни средства (ЛПС), почистващи препарати за ръце, дезинфектанти за ръце и 3D печат
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Становище на НАП по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Определени са граничните пунктове, през които ще преминават „зелените коридори“ за доставка на стоки
Преминаването през тези коридори не бива да надвишава 15 минути по вътрешните сухопътни граници Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Информация във връзка със сроковете по производства по ЗОП и ЗЗК пред КЗК в условията на извънредно положение
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Удължава се срокът за подаване на заявления по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС–Виетнам: Европейският съвет окончателно дава зелена светлина на споразумението за свободна търговия