Брой 64 (2070), 01-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА

Удължава се срокът за подаване на заявления по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ


Във връзка с множество запитвания Министерството на енергетиката информира, че сроковете за подаване на заявления по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми енергийни източници, ще бъдат удължени.  Възможността за това е предвидена в чл. 3, т.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, гласуван от Народното събрание на 13 март 2020 г. Там е записано, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат други (извън давностните) срокове, предвидени в нормативен акт, с които се погасяват права на частноправните субекти. Така този текст е приложим и за предвидения в чл.5, ал. 1 от Наредбата срок.

По силата на посочената разпоредба, считано от 13 март 2020 г., срокът за подаване на заявления по наредбата спира да тече. Броенето ще бъде възобновено след отмяната на извънредното положение и срокът ще изтече на 19-ия ден след отмяната.

С § 25, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение определени срокове по Закона за корпоративното подоходно облагане се удължават до 30 юни 2020 г. Във връзка с това Министерството на енергетиката разработва проект за изменение на Наредба № Е-РД-16-04-06/28.09.2018 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, с който ще бъде променен срокът по чл. 5, ал. 1 от нея.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Иновативна платформа за обмен на товари ще предостави нови услуги за бизнеса
Обменът на данни и информация ще подпомага транспортните и логистични фирми от Балканите Още
GS1 България: Нови европейски изисквания към производителите на медицински изделия
Стъпки, които трябва да предприемат производителите на медицински изделия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Среща във Враца по проект “Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез зелени пътища”
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
ИА „Главна инспекция по труда“ – отговори на често задавани въпроси във връзка с обявеното извънредно положение
Европейската платформа за сътрудничество на клъстери подкрепя бизнеса с платформа, посветена на темата COVID-19
Европейска комисия: Ръководство за производство на маски и други лични предпазни средства (ЛПС), почистващи препарати за ръце, дезинфектанти за ръце и 3D печат
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Становище на НАП по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Определени са граничните пунктове, през които ще преминават „зелените коридори“ за доставка на стоки
Преминаването през тези коридори не бива да надвишава 15 минути по вътрешните сухопътни граници Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Информация във връзка със сроковете по производства по ЗОП и ЗЗК пред КЗК в условията на извънредно положение
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Удължава се срокът за подаване на заявления по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС–Виетнам: Европейският съвет окончателно дава зелена светлина на споразумението за свободна търговия