Брой 64 (2070), 01-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Среща във Враца по проект “Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез зелени пътища”

Търговско-промишлена палата Враца проведе четвърта среща на заинтересованите страни, заедно с учебна визита на партньорите от Полша, Маршалска служба на Подкарпатски регион, с цел изследване и обмен на добри практики в региона по проект “OUR WAY - Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез Зелени пътища”', по Програма Interreg Europe. Програмата е финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По време на срещата на заинтересованите страни представител на Област Враца, представи обектите, които са част от „100 Национални туристически обекта в България“ в региона на Област Враца и по-конкретно практики, използвани за популяризирането им и какви са проблемите, пред които се изправя Област Враца относно популяризирането на тези обекти. Също така заинтересованите страни обсъдиха и следните теми: Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България; подкрепа на ниво политика; взаимодействие между различните институции и организации на ниво област/регион и тяхното участие в процеса на учене и вземане на рационални решения, свързани с опазване и популяризиране на културното и природно наследство. Представител на ПП „Врачански Балкан“, част от листата на заинтересованите страни, представи развитието на екопътеките в региона, като основа за разработване на зелени пътища. Част от дискусията бе посветена на мерки за Плана за действие, които да са ефективни за региона. В дискусията активно участие взеха колегите от Полша, тъй като това е и целта на тяхното посещение, а именно по-добро запознаване с представените от нас добри практики по проекта.

По време на учебната визита, партньорите посетиха исторически и етнографски музеи и забележителности в региона. Освен, че се запознаха с част от „100 Национални туристически обекта в България“, с тяхната история, популяризиране и промотиране, партньорите имаха възможност да карат и електрически колелета, които също са част от представена от Търговско-промишлена палата Враца добра практика "зелени пътища".

За допълнителна информация по проекта: Светлана Борисова, ТПП-Враца, тел.: 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Иновативна платформа за обмен на товари ще предостави нови услуги за бизнеса
Обменът на данни и информация ще подпомага транспортните и логистични фирми от Балканите Още
GS1 България: Нови европейски изисквания към производителите на медицински изделия
Стъпки, които трябва да предприемат производителите на медицински изделия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Среща във Враца по проект “Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез зелени пътища”
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
ИА „Главна инспекция по труда“ – отговори на често задавани въпроси във връзка с обявеното извънредно положение
Европейската платформа за сътрудничество на клъстери подкрепя бизнеса с платформа, посветена на темата COVID-19
Европейска комисия: Ръководство за производство на маски и други лични предпазни средства (ЛПС), почистващи препарати за ръце, дезинфектанти за ръце и 3D печат
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Становище на НАП по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Определени са граничните пунктове, през които ще преминават „зелените коридори“ за доставка на стоки
Преминаването през тези коридори не бива да надвишава 15 минути по вътрешните сухопътни граници Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Информация във връзка със сроковете по производства по ЗОП и ЗЗК пред КЗК в условията на извънредно положение
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Удължава се срокът за подаване на заявления по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС–Виетнам: Европейският съвет окончателно дава зелена светлина на споразумението за свободна търговия