Брой 28 (1540), 08-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Съвместно заседание на три комисии в Народното събрание


В Народното събрание се проведе съвместно заседание на три комисии – Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по образованието и науката и Комисията по труда, социалната и демографската политика. Сред присъстващите бяха и министърът на образованието и науката – Красимир Вълчев, министърът на труда и социалната политика – Бисер Петков и заместник-министърът на икономиката – Лъчезар Борисов, които представиха напредъка по въвеждане на дуалното обучение в българската система на професионалното образование и обучение. Отбелязаха се постиженията и проблемите при изпълнението на двата проекта за дуално обучение – българо-швейцарския и българо-австрийския. Представители на БТПП участваха в дебатите.

През 2015 г. стартира българо-швейцарският проект ДОМИНО (дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото), по който към момента участват 170 фирми от страната и 32 професионални гимназии с включени 802 ученика. От участващите фирми 42% са големи компании, 30% средни и 28% малки фирми. Основните професионални направления, в които се осъществява дуалното обучение, са машиностроене, електротехника, транспорт, туризъм, хранителна промишленост. Това са секторите, в които бизнесът през последните години изпитва недостиг от подготвени специалисти.

Всички изказвания бяха фокусирани върху положителните страни в процеса на дуалното обучение – от една страна, за фирмите, а от друга – за обучаемите. Сериозно внимание бе отделено на проблемите, съпътстващи този процес на обучение, които следва да намерят решение в кратки срокове. Основните трудности са свързани с трудовите договори с ученици, видовете социални осигуровки и рисковете, подготовката и обучението на наставници в предприятията, учебните програми, разработването на система за прехвърляне на кредити и др.

Категорично се реши в срок до 30 март 2018 г. работна група от трите министерства да предложи на Комисиите в Народното събрание варианти за справяне с проблемите при осъществяването на дуалното обучение.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Съвместно заседание на три комисии в Народното събрание
Напредъкът по въвеждане на дуалното обучение в българското професионалното образование – във фокуса на дебатите Още
БТПП и Българо-полската търговско-промишлена камара ще организират съвместен бизнес форум
От полска страна ще бъдат представени секторите: хранително-вкусова промишленост, мебелно производство и туризъм Още
Бъдещи инициативи по линия на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ обсъдиха в Палатата
В областта на икономиката и търговията, транспорта и логистиката, свързаността Още
Покана за Българо-саудитски бизнес форум
15 февруари в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Трансграничен аудио пътеводител включва 1500 туристически обекта от двете страни на река Дунав
Разпределени в 5 туристически маршрута в категориите история, религия, развлечения, спорт и здраве Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Европейската комисия публикува своята зимна макроикономическа прогноза
Според оценките, растежът на българската икономика ще достигне 3,8 % през 2017 г. Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ
Нови инвестиционни продукти за стартиращ бизнес и внедряване на високи технологии в индустрията
Ще предлагат НГФ и МФИ „ДЖОБС“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МТИТС представи пред ЕК въпросите на българските общини за участие в инициативата за безплатен интернет WiFi4EU
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Семинар: „Запознаване с изискванията и промените в БДС EN ISO/IEC 17025:2018 за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране”