Брой 28 (1540), 08-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

МТИТС представи пред ЕК въпросите на българските общини за участие в инициативата за безплатен интернет WiFi4EU


В рамките на онлайн дискусия с Европейската комисия, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) постави 25 въпроса за участието на български общини в инициативата за безплатен безжичен интернет WiFi4EU.  

Експертите от Комисията ще обобщят темите и ще публикуват отговорите на страница „Често задавани въпроси”. МТИТС активно разпространява информация до заинтересованите страни за инициативата, организира информационни събития и поддържа непрекъсната връзка с общините.

По време на уебинара стана ясно, че  онлайн порталът за кандидатстване ще бъде достъпен в средата на март. Всички общини, които желаят да получат финансиране от инициативата, ще имат възможност да се регистрират и да създадат свой профил. Първият конкурс ще бъде обявен 6-8 седмици след пускане на платформата.

На първия етап не се изисква общините да имат подготвено проектно предложение за изграждане на бъдещите безжични мрежи. Във формуляра за кандидатстване ще се попълва само обща информация за общината – като наименование, адрес, лице за контакт, брой жители и т.н.

В тази връзка, МТИТС информира заинтересованите общини, че най-важен фактор остава времето на подаване на формуляра. В часа на отваряне на конкурса,  най-малко 15 общини натиснали бутона „Подай” ще получат финансиране.

В първия конкурс могат да участват общини, които желаят да осигурят на своите граждани и гости достъп до безплатен безжичен интернет с висока скорост на публични места като гари, болници, библиотеки и др. Разходите за оборудване и инсталиране се поемат от ЕК след одобрение на съответното населено място.

Повече информация за инициативата може да намерите на следния линк.

НОВИНИ ОТ БТПП
Съвместно заседание на три комисии в Народното събрание
Напредъкът по въвеждане на дуалното обучение в българското професионалното образование – във фокуса на дебатите Още
БТПП и Българо-полската търговско-промишлена камара ще организират съвместен бизнес форум
От полска страна ще бъдат представени секторите: хранително-вкусова промишленост, мебелно производство и туризъм Още
Бъдещи инициативи по линия на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ обсъдиха в Палатата
В областта на икономиката и търговията, транспорта и логистиката, свързаността Още
Покана за Българо-саудитски бизнес форум
15 февруари в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Трансграничен аудио пътеводител включва 1500 туристически обекта от двете страни на река Дунав
Разпределени в 5 туристически маршрута в категориите история, религия, развлечения, спорт и здраве Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Европейската комисия публикува своята зимна макроикономическа прогноза
Според оценките, растежът на българската икономика ще достигне 3,8 % през 2017 г. Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ
Нови инвестиционни продукти за стартиращ бизнес и внедряване на високи технологии в индустрията
Ще предлагат НГФ и МФИ „ДЖОБС“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МТИТС представи пред ЕК въпросите на българските общини за участие в инициативата за безплатен интернет WiFi4EU
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Семинар: „Запознаване с изискванията и промените в БДС EN ISO/IEC 17025:2018 за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране”