Брой 28 (1540), 08-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Семинар: „Запознаване с изискванията и промените в БДС EN ISO/IEC 17025:2018 за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране”


Българският институт за стандартизация (БИС) организира семинар на тема: „Запознаване с изискванията и промените в БДС EN ISO/IEC 17025:2018 за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране”, който ще се проведе на 27.02.2018 г. в зала 1 на Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

Семинарът е посветен на новото издание на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Стандартът съдържа общите изисквания за компетентност, безпристрастност и последователна работа на лабораториите. Той е приложим за всички организации, извършващи лабораторни дейности, независимо от числеността на персонала. Предназначен е да се използва от клиенти на лаборатории, регулаторни органи, организации, за схеми за взаимно оценяване от равнопоставени страни (партньорски оценки), органи за акредитация и др. Лабораториите, регулаторните органи, организациите и схемите, използващи партньорска оценка, органи по акредитация и други, използват БДС EN ISO/IEC 17025:2018 за потвърждаване или признаване на компетентността на лабораториите.

Основните промени в новото издание на стандарта са следните:

  • прилагането на мислене, основано на риска, дава възможност да се намалят предписваните изисквания и да се заменят с изисквания, насочени към изпълнението;
  • изискванията, свързани с процесите, процедурите, документираната информация и отговорностите на организацията, са по-гъвкави в сравнение с предишното издание;
  • добавено е определение на термина „лаборатория”.

Пълна информация - на сайта на Български институт за стандартизация ТУК

Краен срок за регистрация: 26.02.2018 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Съвместно заседание на три комисии в Народното събрание
Напредъкът по въвеждане на дуалното обучение в българското професионалното образование – във фокуса на дебатите Още
БТПП и Българо-полската търговско-промишлена камара ще организират съвместен бизнес форум
От полска страна ще бъдат представени секторите: хранително-вкусова промишленост, мебелно производство и туризъм Още
Бъдещи инициативи по линия на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ обсъдиха в Палатата
В областта на икономиката и търговията, транспорта и логистиката, свързаността Още
Покана за Българо-саудитски бизнес форум
15 февруари в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Трансграничен аудио пътеводител включва 1500 туристически обекта от двете страни на река Дунав
Разпределени в 5 туристически маршрута в категориите история, религия, развлечения, спорт и здраве Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Европейската комисия публикува своята зимна макроикономическа прогноза
Според оценките, растежът на българската икономика ще достигне 3,8 % през 2017 г. Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ
Нови инвестиционни продукти за стартиращ бизнес и внедряване на високи технологии в индустрията
Ще предлагат НГФ и МФИ „ДЖОБС“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МТИТС представи пред ЕК въпросите на българските общини за участие в инициативата за безплатен интернет WiFi4EU
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Семинар: „Запознаване с изискванията и промените в БДС EN ISO/IEC 17025:2018 за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране”