Брой 28 (1540), 08-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Европейската комисия публикува своята зимна макроикономическа прогноза


Според оценките на Европейската комисия, растежът на българската икономика ще достигне 3,8 % през 2017 г. с основен принос от страна на вътрешното търсене. Същевременно, приносът на нетния износ ще бъде отрицателен в резултат на ускорен растеж на вноса, породен от по-високото потребление, и забавяне в износа след силния растеж през 2016 г.

Растежът на БВП се очаква слабо да се забави до 3,7 % през 2018 г. и 3,5 % през 2019 г. Вътрешното търсене ще бъде основен двигател на растежа, докато нетният износ ще има положителен принос едва през 2019 г. Очаква се през 2018 г. частното потребление да продължи да се повишава по линия на нарастването на заплатите, а усвояването на европейските средства – да подкрепя ръста на публичните инвестиции. Инвестициите и частното потребление ще имат основен принос за растежа на БВП и през 2019 г.

След отчетената положителна инфлация от 1,2 % през 2017 г., ЕК очаква средногодишната инфлация в България постепенно да се ускори до 1,4 % през 2018 г. и 1,5 % през 2019 г. Като основен фактор за това е посочено поскъпването на петрола на международните пазари, поради което ще продължи и повишаването на цените на енергийните стоки, макар и с по-бавен темп. Базисната инфлация също се очаква да нарасне под влияние на по-силното частно потребление, подкрепено от нарастването на разполагаемия доход на домакинствата.

НОВИНИ ОТ БТПП
Съвместно заседание на три комисии в Народното събрание
Напредъкът по въвеждане на дуалното обучение в българското професионалното образование – във фокуса на дебатите Още
БТПП и Българо-полската търговско-промишлена камара ще организират съвместен бизнес форум
От полска страна ще бъдат представени секторите: хранително-вкусова промишленост, мебелно производство и туризъм Още
Бъдещи инициативи по линия на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ обсъдиха в Палатата
В областта на икономиката и търговията, транспорта и логистиката, свързаността Още
Покана за Българо-саудитски бизнес форум
15 февруари в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Трансграничен аудио пътеводител включва 1500 туристически обекта от двете страни на река Дунав
Разпределени в 5 туристически маршрута в категориите история, религия, развлечения, спорт и здраве Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Европейската комисия публикува своята зимна макроикономическа прогноза
Според оценките, растежът на българската икономика ще достигне 3,8 % през 2017 г. Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ
Нови инвестиционни продукти за стартиращ бизнес и внедряване на високи технологии в индустрията
Ще предлагат НГФ и МФИ „ДЖОБС“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МТИТС представи пред ЕК въпросите на българските общини за участие в инициативата за безплатен интернет WiFi4EU
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Семинар: „Запознаване с изискванията и промените в БДС EN ISO/IEC 17025:2018 за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране”